CÁC VỤ ÁN LỚN TRONG LỊCH SỬ CỔ ĐẠI VIỆT NAM

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2004
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Lời giới thiệu
Mục lục
Lời nói đầu
1. Vụ án Hồ Dâm Đàm - thái sư hóa hổ
2. Vụ bức tử hoàng hậu Thượng Dương và 72 cung nữ
3. Cái chết oan ức của Trần Quốc Chẩn
4. Vụ án Lệ Chi Viên
5. Lời khấn của Trần Nguyên Hãn
6. Ân huệ cuối cùng
7. Vụ án cố mệnh đại thần Lê Sát
8. Vụ án bủa ngãi
9. Vụ án đại nghịch và tổng trấn Bắc Thành
10. Tấm bia trên mộ quyền iêm Lê Văn Duyệt
11. Sự phục pháp của Lê Chất
12. Vụ án Phan Bội Châu
Lời kết

Chia sẻ bài này qua: