CÁC VỤ ÁN LỚN TRONG LỊCH SỬ CỔ ĐẠI VIỆT NAM

CÁC VỤ ÁN LỚN TRONG LỊCH SỬ CỔ ĐẠI VIỆT NAM

CÁC VỤ ÁN LỚN TRONG LỊCH SỬ CỔ ĐẠI VIỆT NAM

Tác giả: Phạm Minh Thảo
Chủ đề: Lịch sử
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản văn hóa thông tin Hà Nội
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2004
Coppy right Nhà xuất bản văn hóa thông tin Hà Nội

Lời giới thiệu
Mục lục
Lời nói đầu
1. Vụ án Hồ Dâm Đàm - thái sư hóa hổ
2. Vụ bức tử hoàng hậu Thượng Dương và 72 cung nữ
3. Cái chết oan ức của Trần Quốc Chẩn
4. Vụ án Lệ Chi Viên
5. Lời khấn của Trần Nguyên Hãn
6. Ân huệ cuối cùng
7. Vụ án cố mệnh đại thần Lê Sát
8. Vụ án bủa ngãi
9. Vụ án đại nghịch và tổng trấn Bắc Thành
10. Tấm bia trên mộ quyền iêm Lê Văn Duyệt
11. Sự phục pháp của Lê Chất
12. Vụ án Phan Bội Châu
Lời kết