CHUYỆN NGƯỜI TÙ VƯỢT NGỤC CÔN LÔN

CHUYỆN NGƯỜI TÙ VƯỢT NGỤC CÔN LÔN

CHUYỆN NGƯỜI TÙ VƯỢT NGỤC CÔN LÔN

Tác giả: BÙI VĂN TOẢN
Chủ đề: Lịch sử
Thể loại: Khác...
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2004
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

 
Lời nói đầu
Phần 1: Những ý tưởng ban đầu
Phần 2: Thổ lộ tâm tình
Phần 3: Chuẩn bị
Phần 4: Hành động
Phần 5: Lên đường
Phần 6: Giữa biển cả mênh mông
Phần 7: Cú sôc
Phần 8: Ảo ảnh và bất trắc
Phần 9: Trại Sérépok và chuyến vượt thoát thành công
Phần 10: Chuyến đi bất thành
Phần 11: Ngọn cờ đỏ sao vàng trên Côn Đảo
Lời cám ơn