CHUYỆN NGƯỜI TÙ VƯỢT NGỤC CÔN LÔN

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2004
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

 
Lời nói đầu
Phần 1: Những ý tưởng ban đầu
Phần 2: Thổ lộ tâm tình
Phần 3: Chuẩn bị
Phần 4: Hành động
Phần 5: Lên đường
Phần 6: Giữa biển cả mênh mông
Phần 7: Cú sôc
Phần 8: Ảo ảnh và bất trắc
Phần 9: Trại Sérépok và chuyến vượt thoát thành công
Phần 10: Chuyến đi bất thành
Phần 11: Ngọn cờ đỏ sao vàng trên Côn Đảo
Lời cám ơn

Chia sẻ bài này qua: