NẠN ĐÓI NĂM 1945 Ở VIỆT NAM

NẠN ĐÓI NĂM 1945 Ở VIỆT NAM

NẠN ĐÓI NĂM 1945 Ở VIỆT NAM

Chủ đề: Lịch sử
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Braille All Contractions, Daisy Text, Epub
Ebook:
Miễn phí

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA – SỰ THẬT
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2016
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA – SỰ THẬT

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Lịch sử của dân tộc Việt Nam là lịch sử của quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, chiến đấu chống giặc ngoại xâm để bảo vệ nền độc lập dân tộc. Trong suốt hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, dù trước kẻ thù hùng mạnh hơn rất nhiều, dân tộc Việt Nam vẫn luôn thể hiện lòng đoàn kết, nhất trí, một lòng bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc, tự do của nhân dân, đó cũng là cội nguồn của truyền thống chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù. Tuy nhiên, trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước ấy, dân tộc Việt Nam cũng phải chịu bao tổn thất, đau thương, mất mát trước sự tàn bạo của kẻ xâm lược, trước sự tàn phá của những cuộc chiến tranh.

Năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, ở Việt Nam phát xít Nhật tìm cách hất cẳng thực dân Pháp, tăng cường chính sách xâm chiếm, bóc lột nhân dân ta nhằm phục vụ cho cuộc chiến tranh của chúng. Những chính sách vô cùng tàn bạo của phát xít Nhật đã dẫn đến nạn đói trầm trọng, tàn khốc nhất trong lịch sử Việt Nam, khiến cho hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói và hậu quả vẫn còn lại cho đến ngày nay.

Việc tìm hiểu, nghiên cứu về nạn đói năm 1945 ở Việt Nam và những hậu quả của nó có ý nghĩa không chỉ đối với các nhà nghiên cứu lịch sử để tìm hiểu về hiện thực lịch sử đã diễn ra mà còn có tác dụng đối với việc lên án những tội ác của chủ nghĩa phát xít, sự tàn bạo của chiến tranh và tăng cường củng cố hòa bình, hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới, nhất là trong bối cảnh Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Nhằm cung cấp cho bạn đọc một cách toàn diện, đầy đủ và có hệ thống những chứng tích về mất mát, đau thương mà nhân dân Việt Nam phải gánh chịu trong lịch sử trước tội ác của phát xít Nhật, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam - Những chứng tích lịch sử của Viện sử học Việt Nam do Giáo sư Văn Tạo và Giáo sư Furuta Motoo đồng chủ biên.

Cuốn sách được nghiên cứu và khảo cứu công phu, tìm hiểu chi tiết các tư liệu lịch sử, khảo sát trực tiếp những địa điểm xảy ra nạn đói, phỏng vấn những nhân chứng lịch sử để dựng lại khá toàn diện bức tranh về nạn đói năm 1945 ở Việt Nam; đã làm rõ số lượng hơn 2 triệu người chết đói; nguyên nhân dẫn đến nạn đói. Địa bàn khảo sát rộng, phức tạp, nguồn tư liệu hạn chế nên cuốn sách khó tránh khỏi những hạn chế. Rất mong nhận được ý kiến góp ý của bạn đọc để hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau.

Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

Tháng 11 năm 2015

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT