Những Chuyện Ngoại Giao Nổi Tiếng

Những Chuyện Ngoại Giao Nổi Tiếng

Những Chuyện Ngoại Giao Nổi Tiếng

Tác giả: Lưu Văn Lợi
Chủ đề: Lịch sử
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản CÔNG AN NHÂN DÂN
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN CÔNG AN NHÂN DÂN

Sách có những nội dung sau:
Chuyện Mị Châu – Trọng Thủy
Nam phương mạnh hay Bắc phương mạnh
Đại Việt không phải là gi
Trạng nguyên họa thơ bèo
Đầu tôi chưa rơi
Thà làm ma đất Nam không làm vương đất Bắc
Tay không vào trại giặc
Nhà Lý đòi đất
Nhà Trần dùng ngoại giao đẩy lùi chiến tranh