Giáo Trình Giao Tiếp Kinh Doanh

Giáo Trình Giao Tiếp Kinh Doanh

Giáo Trình Giao Tiếp Kinh Doanh

Chủ đề: Kinh doanh
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản LAO ĐỘNG - XÃ HỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

Phần I. TỔNG QUAN GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH.

Chương 1. Khái quát chung về giao tiếp kinh doanh

1.1. Khái luận về giao tiếp và giao tiếp trong kinh doanh

1.2. Tầm quan trọng của giao tiếp kinh doanh

1.3. Mục tiêu của giao tiếp kinh doanh

1.4. Các kiểu giao tiếp trong kinh doanh

1.5. Quá trình giao tiếp

1.6. Các rào cản giao tiếp trong kinh doanh

1.7. Nguyên tắc của giao tiếp kinh doanh

Phần II. CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP KINH DOANH

Chương 2. Kỹ năng lắng nghe – đặt câu hỏi – truyền thông không lời

2.1. Kỹ năng lắng nghe

2.2. Kỹ năng đặt câu hỏi

2.3. Kỹ năng truyền đạt thông tin không lời

Chương 3. Kỹ năng thuyết trình trong kinh doanh

3.1. Chọn chủ đề và xác định mục đích bài thuyết trình.

3.2. Tìm hiểu khán thính giả

3.3. Xây dựng nội dung bài thuyết trình

3.4. Những điểm cần lưu ý trong thuyết trình

Chương 4. Kỹ năng phát triển thông điệp viết

4.1. Sự cần thiết của kỹ năng viết

4.2. Ưu điểm và hạn chế của thông điệp viết

4.3. Phát triển thông điệp viết trong kinh doanh..

4.4. Phát triển giao dịch thư tín điện tử trong kinh doanh (electric messages)

4.5. Xác định cấp độ từ vựng (vocabulary level).

Chương 5. Kỹ năng giao dịch thư tín trong kinh doanh

5.1. Thư tín trong kinh doanh

5.2. Kỹ năng viết thư tín trong kinh doanh

5.3. Kỹ năng viết thông điệp tích cực và trung lập

5.4. Kỹ năng viết thông điệp thiện chí

5.5. Kỹ năng viết thông điệp tiêu cực

5.6. Kỹ năng viết thông điệp thuyết phục

Chương 6. Kỹ năng viết báo cáo trong kinh doanh

6.1. Sự cần thiết của báo cáo viết và kỹ thuật nghiên cứu trong kinh doanh

6.2. Các loại báo cáo viết trong kinh doanh

6.3. Một số ứng dụng của báo cáo viết chính thức

Chương 7. Sử dụng hiệu quả phương tiện hỗ trợ

7.1. Sử dụng phương tiện hỗ trợ trong giao tiếp nói và viết

7.2. Phát triển các phương tiện hỗ trợ hình ảnh

7.3. Lựa chọn hỗ trợ phù hợp cho bài thuyết trình

7.4. Những chú ý trong các phương tiện hỗ trợ hình ảnh

Phần III. CÁC ỨNG DỤNG GIAO TIẾP KINH DOANH

Chương 8. Giao tiếp kinh doanh đa văn hóa

8.1. Khát quát về văn hóa

8.2. Vai trò của văn hóa trong giao tiếp kinh doanh

8.3. Những đặc điểm văn hoá cần lưu ý khi giao tiếp giữa các quốc gia khác nhau

Chương 9. ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG ĐÀM PHÁN

9.1. Khái quát về đàm phán

9.2. Các yếu tố của đàm phán

9.3. Các phương thức, phương pháp và phong cách đàm phán

9.4. Tổ chức đàm phán

9.5. Nghệ thuật đàm phán

Chương 10. ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG TUYỂN DỤNG

10.1. Phân tích bản thân và yêu cầu của công việc

10.2. Thu thập thông tin về các cơ hội việc làm

10.3. Chuẩn bị lý lịch

10.4. Thư xin việc

10.5. Phỏng vấn xin việc

10.6. Chuẩn bị cho giao tiếp tuyển dụng khác

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC BẢNG

Bảng 5.1 Thư gửi ông Thomas có cách diễn đạt kém

Bảng 5.2 Thư gửi ông Thomas có cách diễn đạt tốt

Bảng 5.3 Thư hỏi thông tin về hàng hóa

Bảng 5.4 Thư trả lời khách hàng

Bàng 5.5 Thư khiếu nại

Bảng 5.6 Thư chấp nhận điều chỉnh

Bảng 5.7 Thư chúc mừng

Bảng 5.8 Thư mời

Bảng 5.9 Thông điệp tiêu cực viết kém

Bảng 5.10 Thông điệp tiêu cực viết tốt

Bảng 5.11 Thư từ chối tuyển dụng

Bảng 5.12 Thừ từ chối đề nghị

Bảng 5.13 Thư từ chối tín dụng

Bảng 5.14 Thư thuyết phục

Bảng 5.15 Thư thuyết phục nội bộ

Bảng 5.16 Thư khiếu nại đặc biệt

Bảng 5.17 Thư chào hàng

Bàng 6.1 Thông cáo báo chí

Bàng 9.1 Các phương pháp đàm phán

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1 Mạng giao tiếp nội bộ

Hình 1.2 Quá trình giao tiếp

Hình 1.3 Vai trò của người nhận và người gởi

Hình 1.4 Các rào cản giao tiếp

Hình 4.1 Những mục tiêu đơn giản của thông điệp

Hình 4.2 Mục tiêu của thông điệp phức tạp

Hình 4.3 Phân tích người nhận

Hình 4.4 Dàn ý có tính tổ chức cho thông điệp

Hình 4.5 Kỹ thuật động não thể hiện trên một thư khiếu nại

Hình 5.1 Thiết kế thư có 3 đoạn theo kiểu khối, đoạn mở đầu và đoạn kết ngắn, đoạn giữa dài hơn

Hình 5.2 Thiết kế thư có 4 đoạn theo kiểu khối, đoạn mở đầu và đoạn cuối ngắn, hai đoạn ở giữa dài hơn

Hình 5.3 Cách trình bày bìa thư

Hình 5.4 Cách để khoảng cách giữa các phần

Hình 7.1 Đồ thị cột dương-âm

Hình 7.2 Biểu đồ tuyến ngắt quãng

Hình 7.3 Biểu đồ đa tuyến

Hình 7.4 Doanh số bán máy tính cá nhân của công ty X

Hình 7.5 Doanh thu của sân golf A

Hình 7.6 Những sai sót trong biểu đồ

Hình 7.7 Sai sót trong biểu đồ cột

Hình 7.8 Thiếu sót thời gian trong biểu đồ cột

Hình 10.1 Tóm tắt phân tích cá nhân để bắt đầu tìm việc

Hình 10.2 Lý lịch có mục tiêu

Hình 10.3 Lý lịch thông thường

Hình 10.4 Lý lịch định dạng theo chức năng

Hình 10.5 Lý lịch định dạng phối hợp

Hình 10.6 Phần kinh nghiệm trong lý lịch định dạng theo thứ tự thời gian

Hình 10.7 Phần kinh nghiệm trong lý lịch định dạng theo chức năng

Hình 10.8 Phần kinh nghiệm trong lý lịch định dạng phối hợp.

Hình 10.9 Thư xin việc thông thường có lối viết nghèo nàn thiếu diễn giải

Hình 10.10 Thư xin việc thông thường với lối viết tốt

Hình 10.11 Thư xin việc có mục tiêu viết không đúng

Hình 10.12 Thư xin việc hoàn chỉnh