Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thương Lượng Trong Kinh Doanh

Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thương Lượng Trong Kinh Doanh

Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thương Lượng Trong Kinh Doanh

Chủ đề: Kinh doanh
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản THỐNG KÊ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2003
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ

Phần 1: GIAO TIẾP

Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp

Chương 2: Cấu trúc của hoạt động giao tiếp

Chương 3: Cơ sở tâm lý xã hội của hành vi giao tiếp

Chương 4: Các kỹ năng giao tiếp

Chương 5: Giao tiếp trong môi trường công ty

Phần 2: KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG

Chương 6: Khái quát chung về thương lượng

Chương 7: Tiến trình thương lượng

Chương 8: Phân tích giá cả trong thương lượng

Chương 9: Kỹ thuật đột phá thế găng trong thương lượng

Chương 10: Bán hàng lẻ - những cuộc thương lượng nhỏ