GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Chủ đề: Luật
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIAO THÔNG VẬN TẢI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2006
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI
GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ NHÀ NƯỚC
CHƯƠNG 2. NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHƯƠNG 3. KHÁI QUÁT VỀ PHÁP LUẬT
CHƯƠNG 4. QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHƯƠNG 5.  HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM
CHƯƠNG 6. QUAN HỆ PHÁP LUẬT
CHƯƠNG 7. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VI PHẠM PHÁP LUẬT TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
CHƯƠNG 8. PHÁP CHẾ
CHƯƠNG 9. Ý THỨC PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT
CHƯƠNG 10. CÁC NGÀNH LUẬT TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM