GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT KINH TẾ

GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT KINH TẾ

GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT KINH TẾ

Chủ đề: Luật
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản THỐNG KÊ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2009
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ
GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT KINH TẾ
CHƯƠNG 1. HÀNH LANG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KINH TẾ VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP
BÀI 1. HÀNH LANG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
BÀI 2. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 2. CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
BÀI 3. CÔNG TY
BÀI 4. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
BÀI 5. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
BÀI 6. HỢP TÁC XÃ
CHƯƠNG 3. HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI
BÀI 7. HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH - THƯƠNG MẠI
CHƯƠNG 4. PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP
BÀI 8. PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 5. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH TẾ
BÀI 9. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH TẾ