Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (MS - 645)

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (MS - 645)

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (MS - 645)

Chủ đề: Lịch sử
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản KHOA HỌC XÃ HỘI - HÀ NỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 1993
Coppy right

ĐẠI VIỆT SỬ KÝ NGOẠI KỶ TOÀN THƯ

Quyển 1. Triều liệt đại phu, Quốc Tử Giám tư nghiệp, kiêm sử quan tu soạn, thần Ngô Sĩ Liên biên

Quyển 2. Kỷ nhà Triệu

Quyển 3. Kỷ thuộc tây Hán

Quyển 4. [1a] Kỷ thuộc Ngô, Tấn, Tống, Tề, Lương

Quyển 5. [1a] Kỷ thuộc tùy Đường

ĐẠI VIỆT SỬ KÝ BẢN KỶ TOÀN THƯ

Quyển 1. [1a] Kỷ nhà Đinh

Quyển 2. [1a] Kỷ nhà Lý

Quyển 3. [1a] Thánh Tông Hoàng Đế

Quyển 4. [1a] Anh Tông Hoàng Đế

Quyển 5. [1a] Kỷ nhà Trần

Quyển 6. [1a] Kỷ nhà Trần

Quyển 7. [1a] Kỷ nhà Trần

Quyển 8. [1a] Kỷ nhà Trần

Quyển 9. [1a] Kỷ hậu Trần

Quyển 10. [1a] Kỷ nhà Lê

Quyển 11. [1a] Kỷ nhà Lê

Quyển 12. [1a] Kỷ nhà Lê

Quyển 13. [1a] Kỷ nhà Lê

Quyển 14. [1a] Kỷ nhà Lê

Quyển 15. [1a] Kỷ nhà Lê

Quyển 16. [1a] Kỷ nhà lê

Quyển 17. [1a] Kỷ nhà Lê

Quyển 18. [1a] Kỷ nhà Lê

Quyển 19. [1a] Kỷ nhà Lê

Quyển 20. Kỷ Hoàng Triều nhà Lê

Quyển 21. Kỷ Hoàng Triều nhà Lê

Quyển 22. Ất Dậu, Thịnh Đức năm thứ 3