Lịch Sử 12 - Tập I

Lịch Sử 12 - Tập I

Lịch Sử 12 - Tập I

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Lịch sử
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2006
Coppy right

Bài 1. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

I – Liên Xô

II – Các nước Đông Âu

III – Tính hình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu (từ nửa sau những năm 70 đến 1991)

IV – Quan hệ hợp tác giữa Liên Xô, các nước Đông Âu và các nước XHCN khác

Bài 2. CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LATINH SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

I – Trung Quốc

II – Các nước Đông Nam Á

III – Các nước Đông Nam Á (tiếp theo)

IV – Ấn Độ, Triều Tiên và khu vực Trung Đông

V – Các nước châu Phi

VI – Các nước Mĩ latinh

Bài 3. MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

I – Mĩ

II – Nhật Bản

III – Các nước Tây Âu

IV – Các nước Tây Âu (tiếp theo)

Bài 4. QUAN HỆ QUỐC TẾ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

I – Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh (1945 – 947)

II – Cuộc “Chiến tranh lạnh” và âm mưu của Mĩ

III – Sự sụp đổ của “trật tự hai cực Ianta” và một trật tự thế giới mới đang dần dần hình thành (từ cuối những năm 80)

Bài 5. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC – KĨ THUẬT SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

- Nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai

- Nội dung và thành tựu  

- Vị trí và ý nghĩa