101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Để Giúp Các Em Trưởng Thành

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2016
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Sách có 175 trang và có những nội dung sau:
Phần 1: Truyện nàng tiên ốc
Phần 2: Truyện người con nuôi
Phần 3: Vua sư tử
Phần 4: Truyện bãi vọng nương
Phần 5: Truyện đôi tiên đồng ngọc nữ
Phần 6: Truyện ếch ngồi đáy giếng
Phần 7: Truyện đánh trận trên giấy
Phần 8: Truyện một bước lên mây

Chia sẻ bài này qua: