ANFRET NOBEN

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2005
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

ANFRET NOBEN
Tái bản lần thứ hai
MỤC LỤC
Lời nói đầu
Thần lửa xuất thế
Ánh sáng trong căn lều nhỏ
Một tiếng nổ vang
Câu đố còn ở xa phía trước
"Quả mìn" bố gửi về sau 5 năm xa cách
Câu chuyện về "căn phòng bệnh viện mới"
Nằm học
Biển cả không bao giờ biết đủ
Hối hận về những điều đã mất
Phá sản lần thứ hai
Lần đầu bị vấp
Vụ nổ mới sau năm trăm năm
Cuộc tranh chấp bản quyền giữa hai bố con
Tai bay vạ gió 
Cái nôi của công nghiệp 
Nhà máy sản xuất nitroglyxerin đầu tiên trên thế giới
"Hiệu ứng bùng nổ" của công nghiệp thuốc nổ
Thuốc nổ vàng
Phần thưởng tặng bố
Nổ cho sự công bằng
Mở ra thắng lợi huy hoàng
Tình mẹ con
"Ngàn ý tưởng - một thành công"
Di chúc
Chuyện thần thoại sau này
Lời cảm ơn

Chia sẻ bài này qua: