BÀI TẬP NGỮ VĂN 9 – TẬP HAI

Ảnh bìa sách
BÀI TẬP NGỮ VĂN 9 – TẬP HAI
Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
ISBN
8934994023177
Sơ lược sách

Bài 18:

- Bàn về đọc sách (trích)

- Khởi nghĩa

- Phép  phân tích và tổng hợp

- Luyện tập phân tích và tổng hợp

Bài 19:

- Tiếng nói văn nghệ

- Các thành phần biệt lập

- Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

- Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

- Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)

Bài 20:

- Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

- Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

- Viết bài tập làm văn số 5 – Nghị luận xã hội

- Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Bài 21:

- Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (trích)

- Liên kết câu và liên kết đoạn văn

Bài 22:

- Con cò

- Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Luyện tập)

- Trả bài tập làm văn số

- Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Bài 23:

- Mùa xuân nhỏ nhỏ

- Viếng lăng Bác

- Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

- Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

- Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

- Viết bài tập làm văn số 6 – Nghị luận văn học (làm ở nhà)

Bài 24:

- Sang thu

- Nói với con

- Nghĩa tường minh và hàm ý

- Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

- Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Bài 25:

- Mây và sóng

- Ôn tập về thơ

- Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

- Trả bài tập làm văn số 6

Bài 26:

- Tổng kết phần văn bản nhật dụng

- Kiểm tra về thơ

- Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

- Viết bài tập làm văn số 7 – Nghị luận văn học

Bài 27:

- Bến quê (trích)

- Ôn tập phần Tiếng Việt

- Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Bài 28:

- Những ngôi sao xa xôi (trích)

- Chương trình địa phương (phần Tập làm văn) (tiếp theo)

- Trả bài tập làm văn số 7

- Biên bản

Bài 29:

- Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang (trích Rô-bin-xơn Cru-xô)

- Tổng kết về ngữ pháp

- Luyện tập viết văn bản

- Hợp đồng

Bài 30:

- Bố của Xi-mông (trích)

- Ôn tập về truyện

- Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

Bài 31:

- Con chó Bấc (trích Tiếng gọi nơi hoang dã)

- Kiểm tra về truyện

- Kiểm tra phần Tiếng Việt

- Luyện tập viết hợp đồng

Bài 32:

- Bắc Sơn (trích hồi bốn)

- Tổng kết phần Văn học nước ngoài

- Tổng kết phần Tập làm văn

Bài 33:

- Tôi và chúng ta (trích cảnh ba)

- Tổng kết Văn học

- Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Bài 34:

Tổng kết Văn học (tiếp theo)

- Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi 

Chia sẻ bài này qua: