CÁ CHUỐI BỐ

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2008
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

TẬP TRUYỆN ĐỒNG THOẠI
CÁ CHUỐI BỐ
Tác giả: Trần Dũng
NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG
2008
MỤC LỤC
Cá chuối bố
Chú lợn sữa
Cún bông
Giun đất và các bạn
Chú thạch sùng có áo mới
Chuyện vịt con-vịt con đi học
Bốn chú khỉ
Suýt cháy nhà
Vịt con và bác gấu lái ô tô
Gặp sói
Lời cảm ơn!

Chia sẻ bài này qua: