CÁ CHUỐI BỐ

CÁ CHUỐI BỐ

CÁ CHUỐI BỐ

Tác giả: Trần Dũng
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Giải trí
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Lao Động
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2008
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG

TẬP TRUYỆN ĐỒNG THOẠI
CÁ CHUỐI BỐ
Tác giả: Trần Dũng
NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG
2008
MỤC LỤC
Cá chuối bố
Chú lợn sữa
Cún bông
Giun đất và các bạn
Chú thạch sùng có áo mới
Chuyện vịt con-vịt con đi học
Bốn chú khỉ
Suýt cháy nhà
Vịt con và bác gấu lái ô tô
Gặp sói
Lời cảm ơn!