CÁ SẤU GHENA VÀ CÁC BẠN

CÁ SẤU GHENA VÀ CÁC BẠN

CÁ SẤU GHENA VÀ CÁC BẠN

Tác giả: Eduard Uspenski
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Giải trí
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản HỘI NHÀ VĂN
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2009
Coppy right Nhà xuất bản hội nhà văn

CÁ SẤU GHENA VÀ CÁC BẠN
Tác giả: Eduard Uspenski
Dịch giả: Nguyễn Thị Kim Hiền- Kiều Vân
NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN
2009
MỤC LỤC
Phần 1: Cá sấu Ghena và các bạn. Lời nói đầu (5 chương)
Phần 2: Cá sấu Ghena và bọn kẻ cướp. Lời nói đầu (4 chương)
Phần 3: Cá sấu Ghena đi nghỉ phép (3 chương)
Lời cảm ơn