CÁ SẤU GHENA VÀ CÁC BẠN

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

CÁ SẤU GHENA VÀ CÁC BẠN
Tác giả: Eduard Uspenski
Dịch giả: Nguyễn Thị Kim Hiền- Kiều Vân
NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN
2009
MỤC LỤC
Phần 1: Cá sấu Ghena và các bạn. Lời nói đầu (5 chương)
Phần 2: Cá sấu Ghena và bọn kẻ cướp. Lời nói đầu (4 chương)
Phần 3: Cá sấu Ghena đi nghỉ phép (3 chương)
Lời cảm ơn

Chia sẻ bài này qua: