CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ

Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2012
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1: tóm lại là đã hết một ngày
Chương 2: bố mẹ tuyệt vời
Chương 3: đặt tên cho thế giới
Chương 4: buồn ơi là sầu
Chương 5: khi người ta lớn
Chương 6: tôi là thằng cu Mùi
Chương 7: tôi ngoan trong bao lâu
Chương 8: chúng tôi trở thành lũ giết người như thế nào
Chương 9: có ai biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Chương 10: và tôi đã chìm
Chướng 11: trang trại chó hoang
Chương 12: cuối cùng là chuyến tàu không có người soát vé

Chia sẻ bài này qua: