CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ

CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ

CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ

Tác giả: NGUYỄN NHẬT ÁNH
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Giải trí
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2012
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

Chương 1: tóm lại là đã hết một ngày
Chương 2: bố mẹ tuyệt vời
Chương 3: đặt tên cho thế giới
Chương 4: buồn ơi là sầu
Chương 5: khi người ta lớn
Chương 6: tôi là thằng cu Mùi
Chương 7: tôi ngoan trong bao lâu
Chương 8: chúng tôi trở thành lũ giết người như thế nào
Chương 9: có ai biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Chương 10: và tôi đã chìm
Chướng 11: trang trại chó hoang
Chương 12: cuối cùng là chuyến tàu không có người soát vé