CHÚNG TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2002
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

“Bằng tình thương yêu và hiểu biết đối với loài vật, có lẽ nhân loại chúng ta sẽ có thể hiểu biết được nhau.” (Bác sĩ Louis J. Camuti) Những câu chuyện xúc động trong tập sách này cũng sẽ xoay quanh vấn đề đó: tình yêu thương con người – loài vật…. Như thể muôn loài là một gia đình.

Chia sẻ bài này qua: