CHÚNG TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH

CHÚNG TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH

CHÚNG TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Giải trí
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2002
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

“Bằng tình thương yêu và hiểu biết đối với loài vật, có lẽ nhân loại chúng ta sẽ có thể hiểu biết được nhau.” (Bác sĩ Louis J. Camuti) Những câu chuyện xúc động trong tập sách này cũng sẽ xoay quanh vấn đề đó: tình yêu thương con người – loài vật…. Như thể muôn loài là một gia đình.