CHUYỆN NẮNG

Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2003
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Lời giới thiệu tác giả Phan Hồn Nhiên
Chuyện nắng
Người quanh bàn
Làng nổi
Mưa
Góc riêng
Đất mới
Cỏng hoa
Vũ công chân vòng kiềng
Ngẫu nhiên
Lời giới thiệu tác giả Hải Miên
Con chó dắt
Một lời chân thành
Mèo hoang
Trò chơi cuối cùng
Đũa gắp một chiếc
Ở hiệu cầm đồ
Ngày mùa
Khi núi đã dậy màu rực rỡ

Chia sẻ bài này qua: