CÔNG CHÚA THỦY TỀ

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2005
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

MỤC LỤC 
Công chúa Thủy tề 
Sự tích con yêu râu xanh 
Cửa kính sáng choang 
Thay hồn đổi xác 
Cô gái có phép thần
Lột xác  
Người cha ác độc  
Ba vật thần thông  
Đao thần bắc đẩu  
Người lái buôn gian xảo 
Viên ngọc rắn  
Phép tiên màu nhiệm  
Thủy thần đền ơn  
Trí khôn của Thỏ  
Cô Ôđa và hoàng tử rắn 
Cô gái vùng Brakên 
Cô Katơrinnengiơ xinh đẹp và anh chàng Phíppháp Pôntơri 
Cô gái lọ lem  
Cô người ở đi đỡ đẻ  
Lời cám ơn

Chia sẻ bài này qua: