CUỘC SỐNG KHÔNG GIỚI HẠN

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2013
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

CUỘC SỐNG KHÔNG GIỚI HẠN
Tác giả: Nick Vujicic
Người dịch: Nguyễn Bích Lan
Biên tập: Đỗ Hùng
MỤC LỤC
Lời tựa
Chương 1: Hãy để chính mình là điều kỳ dịu
Chương 2: Không tay, không chân, không giới hạn
Chương 3: Có niềm tin có tất cả
Chương 4: Hãy yêu con người như vốn có của bạn
Chương 5: Điều dịu kỳ của thái độ tích cực
Chương 6: Không tay nhưng không chiến bại
Chương 7: Hãy đứng dạy sau mỗi lần vấp ngã
Chương 8: Cậu học trò mới trốn trong bụi cây
Chương 9: Hãy tin người khác dù ít hay nhiều
Chương 10: Nắm bắt cơ hội
Chương 11: Những quy tắc điên rồ
Chương 12: Thực hiện sứ mệnh của mình
Phụ lục
Lời cám ơn!

Chia sẻ bài này qua: