The Dashing Dog mystery - Nancy Drew Notebooks #45