HAI VẠN DẶM DƯỚI ĐÁI BIỂN

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
1996
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

HAI VẠN DẶM DƯỚI ĐÁI BIỂN 
Nguyên tác: Jules Verne
Lược thuật: Mary Tomalin
Người dịch: Phan Thị Quỳnh Dao
Sách gồm 181 trang, hai phần, 16 chương

Chia sẻ bài này qua: