HAI VẠN DẶM DƯỚI ĐÁI BIỂN

HAI VẠN DẶM DƯỚI ĐÁI BIỂN

HAI VẠN DẶM DƯỚI ĐÁI BIỂN

Tác giả: Jules Verne
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Giải trí
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản VĂN HỌC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 1996
Coppy right Nhà xuất bản Văn Học

HAI VẠN DẶM DƯỚI ĐÁI BIỂN 
Nguyên tác: Jules Verne
Lược thuật: Mary Tomalin
Người dịch: Phan Thị Quỳnh Dao
Sách gồm 181 trang, hai phần, 16 chương