HOÀNG SA, TRƯỜNG SA TRONG TA

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2014
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Cùng bạn đọc
Hoàng Sa, Trường Sa trong ta-lời người lời biển
Phần 1: Ngày ấy Trường Sa. Quần đảo Trường Sa ngày giải phóng
Màu xanh Trường Sa
Trường Sa mùa xuân này
Làm phim Trường Sa trong ta
Trường Sa bản tình ca em hát
Phần 2: Trường Sa hôm nay. Trường Sa mùa biển lặn
Con tàu nối huyện đảo Trường Sa với đất liền
Làng mới ở Trường Sa
Trường Sa tình đảo, tình người
Đồng hành cùng chiến sĩ Trường Sa
Thương lắm ơi Trường Sa
Phao cứu sinh của quân dân biển đảo
Sóng nhà giàn
Chuyện tình người lính Trường Sa và nhà giàn DK1
Chắc tay súng bảo vệ biển đảo quê hương
Những con mắt thần của biển đảo
Góp đá xây dựng Trường Sa kiên cường, vững trãi
Những văn nghệ sĩ Trường sa
Việt Nam phấn đấu mạnh về biển, giàu từ biển
Lý Sơn hạm đội nổi nơi tiền tiêu của Tổ quốc
Một quân chủng anh hùng
Phần 3: Chân lý không thể đảo ngược
Trường Sa trong ta, Trường Sa trong tim
Về hai bộ phim Trường Sa trong ta và trở lại buôn làng
Lời cám ơn!

Chia sẻ bài này qua: