ISAC NIUTƠN

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2005
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

ISAC NIUTƠN
Tái bản lần thứ hai
Tác giả: La Phạm Ý
Người dịch: Nguyễn Văn Mậu
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC
2005
Lời nói đầu
Tiếng khóc của bà mẹ trẻ
Tiếng gõ tinh tang trên thùng táo
Cuộc tranh cãi bên sông
Bóng cây thần bí
Đồng hồ nước
Chuột quay máy xay
Đứt dây
Điên thật thì nguy
Thời đại gió mưa vần vũ
"Học sinh được giảm học phí" của đại học Cambridge
Dây trường xuân trên tường nhà đã bò lên cao
"Cầu vồng" xuất hiện trong tay
Quả táo rụng trong vườn
Kính viễn vọng phản xạ 
Giáo sư Bêrâu vì Niutơn mà từ chức 
"Ồ! Tôi đã ăn rồi"
Gia nhập Hội khoa học Hoàng gia Anh
Bài báo bị bỏ mãi trong ngăn kéo
Quang học, màu sắc học
Phát minh toán học
Định luật vạn vật hấp dẫn
"Nguyên lý" phân chia thời đại
Bản thảo dâng tặng mẹ
Sắc cầu vồng cuối đời
Lời cảm ơn

Chia sẻ bài này qua: