LỊCH SỬ VĂN HỌC VIỆT NAM TẬP I

lịch sử văn học Việt Nam

LỊCH SỬ VĂN HỌC VIỆT NAM TẬP I

Chủ đề: Văn học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 1978
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC
LỊCH SỬ VĂN HỌC VIỆT NAM TẬP I
CHƯƠNG VII. CA DAO – DÂN CA
I. ĐỊNH NGHĨA CA DAO, DÂN CA
II. NỘI DUNG CA DAO, DÂN CA
III. NGHỆ THUẬT CA DAO, DÂN CA
CHƯƠNG VIII. VÈ
I. ĐẠI CƯƠNG VỀ THỂ VÈ
II. NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA VÈ.
III. VÀI NÉT VỀ NGHỆ THUẬT CỦA VÈ
CHƯƠNG IX. TRƯỜNG CA
I. ĐẠI CƯƠNG VỀ TRƯỜNG CA
II. TRƯỜNG CA ĐĂM SAN
III. XỐNG CHỤ SÔN SAO
CHƯƠNG X. CA DAO, DÂN CA THỜI CHỐNG PHÁP – NHẬT VÀ CA DAO, DÂN CA TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
I. CA DAO, DÂN CA THỜI CHỐNG PHÁP – NHẬT
II. CA DAO, DÂN CA TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
CHƯƠNG XI. CHÈO
I. SƠ QUA VÀI NÉT VỀ SÂN KHẤU VIỆT NAM
II. NGUỒN GỐC CỦA CHÈO
III. ĐẶC ĐIỂM CỦA CHÈO
IV. NỘI DUNG CỦA CHÈO
V. NGHỆ THUẬT CỦA CHÈO
VI. QUÁ TRÌNH DIỄN BIẾN CỦA CHÈO
VII. KẾT LUẬN
TỔNG KẾT VỀ VĂN HỌC DÂN GIAN