NGỮ VĂN 11 - TẬP MỘT

NGỮ VĂN 11 - TẬP MỘT

NGỮ VĂN 11 - TẬP MỘT

Tác giả: PHAN TRỌNG LUẬN
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2010
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Tuần 1:

- Vào phủ chúa Trịnh (trích Thượng kinh ký sự)

- Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

- Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Tuần 2:

- Tự tình (bài II)

- Câu cá mùa thu (Thu điếu)

- Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghi luận

- Thao tác lập luận phân tích

Tuần 3:

- Thương vợ

- Đọc thêm: Khóc Dương Khuê.

- Đọc thêm: Vịnh khoa thi Hương

- Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

Tuần 4:

- Bài ca ngất ngưởng

- Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca)

- Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Tuần 5:

- Lẽ ghét thương (trích Truyện Lục Vân Tiên)

- Đọc thêm: Chạy giặc

- Đọc thêm: Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Hương Sơn phong cảnh ca).

- Trả bài làm văn số 1

- Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học (bài làm ở nhà)

Tuần 6: 

- Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

- Thực hành về thành ngữ, điển cố

Tuần 7:

- Chiếu cầu hiền (Cầu hiền chiếu)

- Đọc thêm: Xin lập khoa luật (trích Tế cấp bát điều)

- Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Tuần 8:

- Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

- Trả bài làm văn số 2

- Thao tác lập luận so sánh

Tuần 9:

- Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kì XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

- Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Tuần 10:

- Hai đứa trẻ

- Ngữ cảnh

Tuần 11:

- Chữ người tử tù.

- Luyện tập thao tác lập luận so sánh

- Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh

Tuần 12:

- Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ)

- Phong cách ngôn ngữ báo chí

- Trả bài làm văn số 3

Tuần 13:

- Một số thể loại vàn học: Thơ, truyện

- Chí Phèo

- Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

Tuần 14:

- Chí Phèo (tiếp theo)

- Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

- Bản tin

Tuần 15:

- Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (trích).

- Đọc thêm: “Vi hành”

- Đọc thêm: Tinh thần thể dục

- Luyện tập viết bản tin

- Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Tuần 16:

- Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô)

- Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Tuần 17:

- Tình yêu trà thù hận (trích Rô–mê–ô và Giu–li–ét)

- Ôn tập phần Văn học

Tuần 18:

- Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

- Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I.

- Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I