NGỮ VĂN 12 - TẬP HAI

Ảnh bìa sách
NGỮ VĂN 12 - TẬP HAI
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
ISBN
978-604-0-00204-1
Sơ lược sách

Tuần 19:

- Vợ chồng A Phủ (trích)

- Viết bài làm vàn số 5: Nghị luận văn học

Tuần 20

- Nhân vật giao tiếp

Tuần 21:

- Vợ nhặt

- Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Tuần 22:

- Rừng xà nu

- Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ

Tuần 23:

- Những đứa con trong gia đình

- Trả bài làm văn số 5

- Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học (bài làm ở nhà)

Tuần 24:

- Chiếc thuyền ngoài xa

- Thực hành về hàm ý

Tuần 25:

- Đọc thêm: Mùa lá rụng trong vườn (trích)

- Đọc thêm: Một người Hà Nội

- Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

Tuần 26:

- Thuốc

- Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận

Tuần 27:

- Số phận con người (trích)

- Trả bài làm văn số 6

Tuần 28:

- Ông già và biển cả (trích)

- Diễn đạt trong văn nghị luận

Tuần 29:

- Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích)

- Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Tuần 30:

- Nhìn về vốn văn hoá dân tộc

- Phát biểu tự do

Tuần 31:

- Phong cách ngôn ngũ hành chính

- Văn bản tổng kết

Tuần 32:

- Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

- Ôn tập phần Làm văn

Tuần 33:

- Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

- Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Tuần 34:

- Ôn tập phần Văn học

Tuần 35:

- Kiểm tra tổng hợp cuối năm

- Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

- Bảng tra cứu từ Hán Việt

Chia sẻ bài này qua: