NGỮ VĂN 12 - TẬP MỘT

NGỮ VĂN 12 - TẬP MỘT

NGỮ VĂN 12 - TẬP MỘT

Chủ đề: Văn học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Tuần 1.

- Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX

- Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Tuần 2.

- Tuyên ngôn Độc lập

- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

- Viết bài làm văn số 1: nghị luận xã hội

Tuần 3.

- Tuyên ngôn Độc lập (tiếp theo)

- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Tuần 4.

- Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Tuần 5.

- Phong cách ngôn ngữ khoa học

- Trả bài làm văn số 1

- Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội (bài làm ở nhà)

Tuần 6.

- Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1-12–2009

- Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Tuần 7.

- Tây Tiến

- Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Tuần 8.

- Việt Bắc (trích)

- Luật thơ

- Trả bài làm văn số 2

Tuần 9.

- Việt Bắc (trích – Tiếp theo)

- Phát biểu theo chủ đề

Tuần 10.

- Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng)

- Đọc thêm: Đất nước

- Luật thơ (tiếp theo)

Tuần 11.

- Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

- Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Tuần 12.

- Đọc thêm: Dọn về làng

- Đọc thêm: Tiếng hát con tàu

- Đọc thêm: Đò Lèn

- Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Tuần 13.

- Sóng

- Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Tuần 14.

- Đàn ghi ta của Lor-ca

- Đọc thêm: Bác ơi!

- Đọc thêm: Tự do (trích)

- Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 15.

- Quá trình văn học và phong cách văn học

- Trả bài làm văn số 3

Tuần 16.

- Người lái đò Sông Đà (trích)

- Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 17.

- Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích)

- Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (trích Những năm tháng không thể nào quên)

- Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 18.

- Ôn tập phần văn học

- Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I