NGỮ VĂN 12 - TẬP MỘT

Ảnh bìa sách
NGỮ VĂN 12 - TẬP MỘT
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
ISBN
978-604-0-00203-7
Sơ lược sách

Tuần 1.

- Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX

- Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Tuần 2.

- Tuyên ngôn Độc lập

- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

- Viết bài làm văn số 1: nghị luận xã hội

Tuần 3.

- Tuyên ngôn Độc lập (tiếp theo)

- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Tuần 4.

- Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Tuần 5.

- Phong cách ngôn ngữ khoa học

- Trả bài làm văn số 1

- Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội (bài làm ở nhà)

Tuần 6.

- Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1-12–2009

- Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Tuần 7.

- Tây Tiến

- Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Tuần 8.

- Việt Bắc (trích)

- Luật thơ

- Trả bài làm văn số 2

Tuần 9.

- Việt Bắc (trích – Tiếp theo)

- Phát biểu theo chủ đề

Tuần 10.

- Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng)

- Đọc thêm: Đất nước

- Luật thơ (tiếp theo)

Tuần 11.

- Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

- Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Tuần 12.

- Đọc thêm: Dọn về làng

- Đọc thêm: Tiếng hát con tàu

- Đọc thêm: Đò Lèn

- Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Tuần 13.

- Sóng

- Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Tuần 14.

- Đàn ghi ta của Lor-ca

- Đọc thêm: Bác ơi!

- Đọc thêm: Tự do (trích)

- Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 15.

- Quá trình văn học và phong cách văn học

- Trả bài làm văn số 3

Tuần 16.

- Người lái đò Sông Đà (trích)

- Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 17.

- Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích)

- Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (trích Những năm tháng không thể nào quên)

- Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 18.

- Ôn tập phần văn học

- Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

Chia sẻ bài này qua: