NGỮ VĂN 7 – TẬP HAI

Ảnh bìa sách
NGỮ VĂN 7 – TẬP HAI
Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
ISBN
978-604-0-00088-0
Sơ lược sách

MỤC LỤC

Bài  18:

- Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

- Chương trình địa phương(Phần Văn và Tập làm văn) 

- Tìm hiểu chung về văn nghị luận 

Bài 19:

- Tục ngữ về con người và xã hội 

- Rút gọn câu 

- Đặc điểm của văn bản nghị luận 

- Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận 

Bài 20:

- Tinh thần yêu nước của nhân dân ta 

- Câu đặc biệt 

- Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận 

- Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận 

Bài 21:

- Sự giàu đẹp của tiếng Việt 

- Thêm trạng ngữ cho câu 

- Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh 

Bài 22:

- Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo) 

- Cách làm bài văn lập luận chứng minh 

- Luyện tập lập luận chứng minh 

Bài 23:

- Đức tính giản dị của Bác Hồ 

- Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động 

- Viết bài tập làm văn số 5 – Văn lập luận chứng minh (làm tại lớp) 

Bài 24:

- Ý nghĩa văn chương 

- Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)

- Luyện tập viết đoạn văn chứng minh 

Bài 25:

- Ôn tập văn nghị luận 

- Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu 

- Trả bài tập làm văn số 5 

- Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích 

Bài 26:

- Sống chết mặc bay 

- Cách làm bài văn lập luận giải thích 

- Luyện tập lập luận giải thích 

- Viết bài tập làm văn số 6 – Văn lập luận giải thích (làm ở nhà)

Bài 27: Những trò lố ha là Va-ren và Phan Bội Châu 

- Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo) 

- Luyện nói: Bài văn giải thích một vân đề 

Bài 28:

- Ca Huế trên sông Hương 

- Liệt kê 

- Trả bài tập làm văn số 6 

- Tìm hiểu chung về văn bản hành chính 

Bài 29:

- Quan Âm Thị Kính 

- Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy 

- Văn bản đề nghị 

Bài 30:

- Ôn tập phần Văn 

- Dấu gạch ngang 

- Ôn tập phần Tiếng Việt 

- Văn bản báo cáo 

Bài 31:

- Kiểm tra phần Văn 

- Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo 

- Ôn tập phần Tập làm văn 

Bài 32:

- Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) 

- Kiểm tra tổng hợp cuối năm 

Bài 33:

- Chương trình địa phương (Phần Văn và Tập làm văn )

- Hoạt động ngữ văn 

Bài 34:

- Chương trình địa phương (Phần Tiếng Việt ) 

Rèn luyện chính tả 

- Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm 

Phụ lục 

Bảng tra yếu tố Hán Việt 

Chia sẻ bài này qua: