NGỮ VĂN 7 – TẬP HAI

NGỮ VĂN 7 – TẬP HAI

NGỮ VĂN 7 – TẬP HAI

Tác giả: NGUYỄN KHẮC PHI
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

MỤC LỤC

Bài  18:

- Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

- Chương trình địa phương(Phần Văn và Tập làm văn) 

- Tìm hiểu chung về văn nghị luận 

Bài 19:

- Tục ngữ về con người và xã hội 

- Rút gọn câu 

- Đặc điểm của văn bản nghị luận 

- Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận 

Bài 20:

- Tinh thần yêu nước của nhân dân ta 

- Câu đặc biệt 

- Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận 

- Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận 

Bài 21:

- Sự giàu đẹp của tiếng Việt 

- Thêm trạng ngữ cho câu 

- Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh 

Bài 22:

- Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo) 

- Cách làm bài văn lập luận chứng minh 

- Luyện tập lập luận chứng minh 

Bài 23:

- Đức tính giản dị của Bác Hồ 

- Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động 

- Viết bài tập làm văn số 5 – Văn lập luận chứng minh (làm tại lớp) 

Bài 24:

- Ý nghĩa văn chương 

- Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)

- Luyện tập viết đoạn văn chứng minh 

Bài 25:

- Ôn tập văn nghị luận 

- Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu 

- Trả bài tập làm văn số 5 

- Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích 

Bài 26:

- Sống chết mặc bay 

- Cách làm bài văn lập luận giải thích 

- Luyện tập lập luận giải thích 

- Viết bài tập làm văn số 6 – Văn lập luận giải thích (làm ở nhà)

Bài 27: Những trò lố ha là Va-ren và Phan Bội Châu 

- Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo) 

- Luyện nói: Bài văn giải thích một vân đề 

Bài 28:

- Ca Huế trên sông Hương 

- Liệt kê 

- Trả bài tập làm văn số 6 

- Tìm hiểu chung về văn bản hành chính 

Bài 29:

- Quan Âm Thị Kính 

- Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy 

- Văn bản đề nghị 

Bài 30:

- Ôn tập phần Văn 

- Dấu gạch ngang 

- Ôn tập phần Tiếng Việt 

- Văn bản báo cáo 

Bài 31:

- Kiểm tra phần Văn 

- Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo 

- Ôn tập phần Tập làm văn 

Bài 32:

- Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) 

- Kiểm tra tổng hợp cuối năm 

Bài 33:

- Chương trình địa phương (Phần Văn và Tập làm văn )

- Hoạt động ngữ văn 

Bài 34:

- Chương trình địa phương (Phần Tiếng Việt ) 

Rèn luyện chính tả 

- Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm 

Phụ lục 

Bảng tra yếu tố Hán Việt