NHỮNG CON CHIM ẨN MÌNH CHỜ CHẾT

NHỮNG CON CHIM ẨN MÌNH CHỜ CHẾT

NHỮNG CON CHIM ẨN MÌNH CHỜ CHẾT

Chủ đề: Văn học
Thể loại: Giải trí
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 1988
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN TRẺ


 (Trọn bộ)
Dịch theo bản tiếng Pháp
"LES OISEAUX SE CACHENT POUR MOURIR"
01. Lời giới thiệu
02. Meggie 1915 - 1917
03. Ralph 1921 - 1928 (Phần 1)     
04. Ralph 1921 - 1928 (Phần 2)
05. Ralph 1921 - 1928 (Phần 3)
06. Ralph 1921 - 1928 (Phần 4)
07. Paddy 1929 - 1932
08. Luke 1933 - 1938 (Phần 1)
09. Luke 1933 - 1938 (Phần 2)
10. Fiona 1938 - 1958
11. Dana 1954 - 1965 (Phần 1)
12. Dana 1954 - 1965 (Phần 2)
Lời cám ơn.