NHỮNG CON CHIM ẨN MÌNH CHỜ CHẾT

Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
1988
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

 (Trọn bộ)
Dịch theo bản tiếng Pháp
"LES OISEAUX SE CACHENT POUR MOURIR"
01. Lời giới thiệu
02. Meggie 1915 - 1917
03. Ralph 1921 - 1928 (Phần 1)     
04. Ralph 1921 - 1928 (Phần 2)
05. Ralph 1921 - 1928 (Phần 3)
06. Ralph 1921 - 1928 (Phần 4)
07. Paddy 1929 - 1932
08. Luke 1933 - 1938 (Phần 1)
09. Luke 1933 - 1938 (Phần 2)
10. Fiona 1938 - 1958
11. Dana 1954 - 1965 (Phần 1)
12. Dana 1954 - 1965 (Phần 2)
Lời cám ơn.

Chia sẻ bài này qua: