TIẾNG VIỆT 3 – TẬP MỘT

TIẾNG VIỆT 3 – TẬP MỘT

TIẾNG VIỆT 3 – TẬP MỘT

Chủ đề: Văn học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2018
Coppy right NXBGD Viêt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tuần 1. Măng non

Tập đọc: Cậu bé thông minh

Kể chuyện: Cậu bé thông minh

Chính tả (Tập chép): Cậu bé thông minh

Tập đọc: Hai bàn tay em

Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ sự vật. So sánh

Tập đọc: Đơn xin vào đội

Chính tả (Nghe - viết): Chơi chuyền

Tập làm văn: Điền vào tờ giấy in sẵn

Tuần 2. Măng non

Tập đọc: Ai có lỗi?

Kể chuyện: Ai có lỗi?

Chính tả (Nghe - viết): Ai có lỗi?

Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi

Tập đọc: Cô giáo tí hon

Chính tả (Nghe - viết): Cô giáo tí hon

Tập làm văn: Viết đơn

Tuần 3. Mái ấm

Tập đọc: Chiếc áo len

Kể chuyện: Chiếc áo len

Tập đọc: Quạt cho bà ngủ

Chính tả (Nghe - viết): Chiếc áo len

Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm

Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng

Chính tả (Tập chép): Chị em

Tập làm văn: Kể về gia đình

Tuần 4. Mái ấm

Tập đọc: Người mẹ

Kể chuyện: Người mẹ

Chính tả (Nghe - viết): Người mẹ

Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Gia đình

Tập đọc: Ông ngoại

Chính tả (Nghe - viết): Ông ngoại

Tập làm văn: Nghe - kể lại câu chuyện Dại gì mà đổi

Tuần 5. Tới trường

Tập đọc: Người lính dũng cảm

Kể chuyện: Người lính dũng cảm

Chính tả (Nghe - viết): Người lính dũng cảm

Luyện từ và câu: So sánh

Tập đọc: Mùa thu của em

Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết

Chính tả (Nghe - viết): Mùa thu của em

Tập làm văn: Tập tổ chức cuộc họp

Tuần 6. Tới trường

Tập đọc: Bài tập làm văn

Kể chuyện: Bài bài tập làm văn

Chính tả (Nghe - viết): Bài tập làm văn

Tập đọc: Ngày khai trường

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học

Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học

Chính tả (Nghe - viết): Nhớ lại buổi đầu đi học

Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học

Tuần 7. Cộng đồng

Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường

Kể chuyện: Trận bóng dưới lòng đường

Chính tả (Nghe - viết): Trận bóng dưới lòng đường

Tập đọc: Lừa và ngựa

Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ hoạt động, trạng thái

Tập đọc: Bận

Chính tả (Nghe - viết): Bận

Tập làm văn: Nghe - kể: Không nỡ nhìn

Tuần 8. Cộng đồng

Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già

Kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già

Chính tả (Nghe - viết): Các em nhỏ và cụ già

Tập đọc: Tiếng ru

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cộng đồng

Tập đọc: Những chiếc chuông reo

Chính tả (Nhớ - viết): Tiếng ru

Tập làm văn: Kể về người hàng xóm

Tuần 9 - Ôn tập giữa học kì I

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

Tiết 9

Tuần 10. Quê hương

Tập đọc: Giọng quê hương

Kể chuyện: Giọng quê hương

Chính tả (Nghe - viết): Quê hương ruột thịt

Tập đọc: Quê hương

Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm

Tập đọc: Thư gửi bà

Chính tả (Nghe - viết): Quê hương

Tập làm văn: Tập viết thư và phong bì thư

Tuần 11. Quê hương

Tập đọc: Đất quý, đất yêu

Kể chuyện: Đất quý, đất yêu

Chính tả (Nghe - viết): Tiếng hò trên sông

Tập đọc: Vẽ quê hương

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quê hương

Tập đọc: Chõ bánh khúc của dì tôi

Chính tả (Nghe - viết): Vẽ quê hương

Tập làm văn: Nghe - kể: Tôi có đọc đâu!

Tuần 12. Bắc - Trung - Nam

Tập đọc: Nắng phương Nam

Kể chuyện: Nắng phương Nam

Chính tả (Nghe - viết): Chiều trên sông Hương

Tập đọc: Cảnh đẹp non sông

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái

Tập đọc: Luôn nghĩ đến miền Nam

Chính tả (Nghe - viết): Cảnh đẹp non sông

Tập làm văn: Nói, viết về cảnh đẹp đất nước

Tuần 13. Bắc - Trung - Nam

Tập đọc: Người con của Tây Nguyên

Kể chuyện: Người con của Tây Nguyên

Chính tả (Nghe - viết): Đêm trăng trên Hồ Tây

Tập đọc: Vàm cỏ đông

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương

Tập đọc: Cửa Tùng

Tập làm văn: Viết thư

Chính tả (Nghe - viết): Vàm Cỏ Đông

Tuần 14. Anh em một nhà

Tập đọc: Người liên lạc nhỏ

Chính tả (Nghe - viết): Người liên lạc nhỏ

Kể chuyện: Người liên lạc nhỏ

Tập đọc: Nhớ Việt Bắc

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm

Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao

Chính tả (Nghe - viết): Nhớ Việt Bắc

Tập làm văn: Nghe - kể: Tôi cũng như bác

Tuần 15. Anh em một nhà

Tập đọc: Hũ bạc của người cha

Kể chuyện: Hũ bạc của người cha

Chính tả (Nghe - viết): Hũ bạc của người cha

Tập đọc: Nhà bố ở

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc

Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên

Chính tả (Nghe - viết): Nhà rông ở Tây Nguyên

Tập làm văn: Nghe - kể: Giấu cày

Tuần 16. Thành thị và nông thôn

Tập đọc: Đôi bạn

Kể chuyện: Đôi bạn

Chính tả (Nghe - viết): Đôi bạn

Tập đọc: Về quê ngoại

Tập đọc: Ba điều ước

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị - Nông thôn

Chính tả (Nghe - viết): Về quê ngoại

Tập làm văn: Nghe - kể: Kéo cây lúa lên

Tuần 17. Thành thị và nông thôn

Tập đọc: Mồ Côi xử kiện

Kể chuyện: Mồ côi xử kiện

Chính tả (Nghe - viết): Vầng trăng quê em

Tập đọc: Anh đom đóm

Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ đặc điểm

Tập đọc: Âm thanh thành phố

Chính tả (Nghe - viết): Âm thanh thành phố

Tập làm văn: Viết về thành thị, nông thôn

Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì I

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

Tiết 9