TIẾNG VIỆT 3 – TẬP MỘT

Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2018
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
ISBN
978-604-0-00040-8
Sơ lược sách

Tuần 1. Măng non

Tập đọc: Cậu bé thông minh

Kể chuyện: Cậu bé thông minh

Chính tả (Tập chép): Cậu bé thông minh

Tập đọc: Hai bàn tay em

Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ sự vật. So sánh

Tập đọc: Đơn xin vào đội

Chính tả (Nghe - viết): Chơi chuyền

Tập làm văn: Điền vào tờ giấy in sẵn

Tuần 2. Măng non

Tập đọc: Ai có lỗi?

Kể chuyện: Ai có lỗi?

Chính tả (Nghe - viết): Ai có lỗi?

Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi

Tập đọc: Cô giáo tí hon

Chính tả (Nghe - viết): Cô giáo tí hon

Tập làm văn: Viết đơn

Tuần 3. Mái ấm

Tập đọc: Chiếc áo len

Kể chuyện: Chiếc áo len

Tập đọc: Quạt cho bà ngủ

Chính tả (Nghe - viết): Chiếc áo len

Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm

Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng

Chính tả (Tập chép): Chị em

Tập làm văn: Kể về gia đình

Tuần 4. Mái ấm

Tập đọc: Người mẹ

Kể chuyện: Người mẹ

Chính tả (Nghe - viết): Người mẹ

Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Gia đình

Tập đọc: Ông ngoại

Chính tả (Nghe - viết): Ông ngoại

Tập làm văn: Nghe - kể lại câu chuyện Dại gì mà đổi

Tuần 5. Tới trường

Tập đọc: Người lính dũng cảm

Kể chuyện: Người lính dũng cảm

Chính tả (Nghe - viết): Người lính dũng cảm

Luyện từ và câu: So sánh

Tập đọc: Mùa thu của em

Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết

Chính tả (Nghe - viết): Mùa thu của em

Tập làm văn: Tập tổ chức cuộc họp

Tuần 6. Tới trường

Tập đọc: Bài tập làm văn

Kể chuyện: Bài bài tập làm văn

Chính tả (Nghe - viết): Bài tập làm văn

Tập đọc: Ngày khai trường

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học

Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học

Chính tả (Nghe - viết): Nhớ lại buổi đầu đi học

Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học

Tuần 7. Cộng đồng

Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường

Kể chuyện: Trận bóng dưới lòng đường

Chính tả (Nghe - viết): Trận bóng dưới lòng đường

Tập đọc: Lừa và ngựa

Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ hoạt động, trạng thái

Tập đọc: Bận

Chính tả (Nghe - viết): Bận

Tập làm văn: Nghe - kể: Không nỡ nhìn

Tuần 8. Cộng đồng

Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già

Kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già

Chính tả (Nghe - viết): Các em nhỏ và cụ già

Tập đọc: Tiếng ru

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cộng đồng

Tập đọc: Những chiếc chuông reo

Chính tả (Nhớ - viết): Tiếng ru

Tập làm văn: Kể về người hàng xóm

Tuần 9 - Ôn tập giữa học kì I

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

Tiết 9

Tuần 10. Quê hương

Tập đọc: Giọng quê hương

Kể chuyện: Giọng quê hương

Chính tả (Nghe - viết): Quê hương ruột thịt

Tập đọc: Quê hương

Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm

Tập đọc: Thư gửi bà

Chính tả (Nghe - viết): Quê hương

Tập làm văn: Tập viết thư và phong bì thư

Tuần 11. Quê hương

Tập đọc: Đất quý, đất yêu

Kể chuyện: Đất quý, đất yêu

Chính tả (Nghe - viết): Tiếng hò trên sông

Tập đọc: Vẽ quê hương

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quê hương

Tập đọc: Chõ bánh khúc của dì tôi

Chính tả (Nghe - viết): Vẽ quê hương

Tập làm văn: Nghe - kể: Tôi có đọc đâu!

Tuần 12. Bắc - Trung - Nam

Tập đọc: Nắng phương Nam

Kể chuyện: Nắng phương Nam

Chính tả (Nghe - viết): Chiều trên sông Hương

Tập đọc: Cảnh đẹp non sông

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái

Tập đọc: Luôn nghĩ đến miền Nam

Chính tả (Nghe - viết): Cảnh đẹp non sông

Tập làm văn: Nói, viết về cảnh đẹp đất nước

Tuần 13. Bắc - Trung - Nam

Tập đọc: Người con của Tây Nguyên

Kể chuyện: Người con của Tây Nguyên

Chính tả (Nghe - viết): Đêm trăng trên Hồ Tây

Tập đọc: Vàm cỏ đông

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương

Tập đọc: Cửa Tùng

Tập làm văn: Viết thư

Chính tả (Nghe - viết): Vàm Cỏ Đông

Tuần 14. Anh em một nhà

Tập đọc: Người liên lạc nhỏ

Chính tả (Nghe - viết): Người liên lạc nhỏ

Kể chuyện: Người liên lạc nhỏ

Tập đọc: Nhớ Việt Bắc

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm

Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao

Chính tả (Nghe - viết): Nhớ Việt Bắc

Tập làm văn: Nghe - kể: Tôi cũng như bác

Tuần 15. Anh em một nhà

Tập đọc: Hũ bạc của người cha

Kể chuyện: Hũ bạc của người cha

Chính tả (Nghe - viết): Hũ bạc của người cha

Tập đọc: Nhà bố ở

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc

Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên

Chính tả (Nghe - viết): Nhà rông ở Tây Nguyên

Tập làm văn: Nghe - kể: Giấu cày

Tuần 16. Thành thị và nông thôn

Tập đọc: Đôi bạn

Kể chuyện: Đôi bạn

Chính tả (Nghe - viết): Đôi bạn

Tập đọc: Về quê ngoại

Tập đọc: Ba điều ước

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị - Nông thôn

Chính tả (Nghe - viết): Về quê ngoại

Tập làm văn: Nghe - kể: Kéo cây lúa lên

Tuần 17. Thành thị và nông thôn

Tập đọc: Mồ Côi xử kiện

Kể chuyện: Mồ côi xử kiện

Chính tả (Nghe - viết): Vầng trăng quê em

Tập đọc: Anh đom đóm

Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ đặc điểm

Tập đọc: Âm thanh thành phố

Chính tả (Nghe - viết): Âm thanh thành phố

Tập làm văn: Viết về thành thị, nông thôn

Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì I

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

Tiết 9

Chia sẻ bài này qua: