TIẾNG VIỆT 4 – TẬP MỘT

Ảnh bìa sách
TIẾNG VIỆT 4 – TẬP MỘT
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2018
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
ISBN
978-604-0-00047-7
Sơ lược sách

Tuần 1. Thương người như thể thương thân

Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

Chính tả (Nghe - viết): Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng

Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể

Tập đọc: Mẹ ốm

Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện

Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng

Tập làm văn: Nhân vật trong truyện

Tuần 2. Thương người như thể thương thân

Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)

Chính tả (Nghe - viết): Mười năm cõng bạn đi học

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Nhân hậu - Đoàn kết

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe đã đọc

Tập đọc: Truyện cổ nước mình

Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật

Luyện từ và câu: Dấu hai chấm

Tập làm văn: Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện

Tuần 3. Thương người như thể thương thân

Tập đọc: Thư thăm bạn

Chính tả (Nghe - viết): Cháu nghe câu chuyện của bà

Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Người ăn xin

Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết

Tập làm văn: Viết thư

Tuần 4. Măng mọc thẳng

Tập đọc: Một người chính trực

Chính tả: (Nhớ - viết): Truyện cổ tích nước mình

Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy

Kể chuyện: Một nhà thơ chân chính

Tập đọc: Tre Việt Nam

Tập làm văn: Cốt truyện

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ghép và từ láy

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng cốt truyện

Tuần 5. Măng mọc thẳng

Tập đọc: Những hạt thóc giống

Chính tả: Những hạt thóc giống

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Trung thực - Tự trọng

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Gà Trống và Cáo

Tập làm văn: Viết thư

Luyện từ và câu : Danh từ

Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện

Tuần 6. Măng mọc thẳng

Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca

Chính tả (Nghe - viết): Người viết truyện thật thà

Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Chị em tôi

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Trung thực - Tự trọng

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện

Tuần 7. Trên đôi cánh ước mơ

Tập đọc: Trung thu độc lập

Chính tả (Nhớ - viết): Gà Trống và Cáo

Luyện từ và câu: Cách viết người, tên địa lí Việt Nam

Kể chuyện: Lời ước dưới trăng

Tập đọc: Ở Vương quốc Tương Lai

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện

Luyện từ và câu: Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam

Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện

Tuần 8. Trên đôi cánh ước mơ

Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ

Chính tả (Nghe - viết): Trung thu độc lập

Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Đôi giày ba ta màu xanh

Luyện tập từ và câu: Dấu ngoặc kép

Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện

Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện

Tuần 9. Trên đôi cánh ước mơ

Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ

Chính tả (Nghe - viết): Thợ rèn

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Điều ước của vua Mi-đát

Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện

Luyện từ và câu: Động từ

Tập làm văn: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân

Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I

Tiết 2

Tiết 1

Tiết 3

Tiết 5

Tiết 4

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

Tuần 11. Có chí thì nên

Tập đọc: Ông Trạng thả diều

Chính tả (Nghe - viết): Nếu chúng mình có phép lạ

Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ

Kể chuyện: Bàn chân kì diệu

Tập đọc: Có chí thì nên

Tập làm văn: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân

Luyện từ và câu: Tính từ

Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện

Tuần 12. Có chí thì nên

Tập đọc: "Vua tàu thủy": Bạch Thái Bưởi

Chính tả (Nghe - viết): Người chiến sĩ giàu nghị lực

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí - Nghị lực

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Vẽ trứng

Tập làm văn: Kết bài trong bài văn kể chuyện

Luyện từ và câu: Tính từ (tiếp theo)

Tập làm văn: Kể chuyện

Tuần 13. Có chí thì nên

Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao

Chính tả (Nghe - viết): Người tìm đường lên các vì sao

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lực

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Văn hay chữ tốt

Luyện từ và câu: Câu hỏi và dấu chấm hỏi

Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện trang 132

Tuần 14. Tiếng sáo diều

Tập đọc: Chú đất nung

Chính tả (Nghe - viết): Chú đất nung

Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi

Kể chuyện: Búp bê của ai?

Tập đọc: Chú đất nung (tiếp theo)

Tập làm văn: Thế nào là miêu tả?

Luyện từ và câu: Dùng câu hỏi vào mục đích khác

Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật

Tuần 15. Tiếng sáo diều

Tập đọc: Cánh diều tuổi thơ

Chính tả (Nghe - viết): Cánh diều tuổi thơ

Luyện từ và câu: mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi tiết 1

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Tuổi ngựa

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật trang 150

Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi

Tập làm văn: Quan sát đồ vật

Tuần 16. Tiếng sáo diều

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi tiết 2

Tập đọc: Kéo co

Chính tả (Nghe - viết): Kéo co

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Trong quán ăn "Ba cá bống"

Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu địa phương

Luyện từ và câu: Câu kể

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật trang 162

Tuần 17. Tiếng sáo diều

Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng

Chính tả (Nghe - viết): Mùa đông trên rẻo cao

Luyện từ và câu: Câu kể: Ai làm gì?

Kể chuyện : Một phát minh nho nhỏ

Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)

Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật

Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật

Tuần 18: Ôn tập cuối học kì I

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

Chia sẻ bài này qua: