TIẾNG VIỆT 4 – TẬP MỘT

TIẾNG VIỆT 4 – TẬP MỘT

TIẾNG VIỆT 4 – TẬP MỘT

Chủ đề: Văn học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2018
Coppy right NXBGD Viêt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tuần 1. Thương người như thể thương thân

Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

Chính tả (Nghe - viết): Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng

Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể

Tập đọc: Mẹ ốm

Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện

Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng

Tập làm văn: Nhân vật trong truyện

Tuần 2. Thương người như thể thương thân

Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)

Chính tả (Nghe - viết): Mười năm cõng bạn đi học

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Nhân hậu - Đoàn kết

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe đã đọc

Tập đọc: Truyện cổ nước mình

Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật

Luyện từ và câu: Dấu hai chấm

Tập làm văn: Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện

Tuần 3. Thương người như thể thương thân

Tập đọc: Thư thăm bạn

Chính tả (Nghe - viết): Cháu nghe câu chuyện của bà

Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Người ăn xin

Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết

Tập làm văn: Viết thư

Tuần 4. Măng mọc thẳng

Tập đọc: Một người chính trực

Chính tả: (Nhớ - viết): Truyện cổ tích nước mình

Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy

Kể chuyện: Một nhà thơ chân chính

Tập đọc: Tre Việt Nam

Tập làm văn: Cốt truyện

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ghép và từ láy

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng cốt truyện

Tuần 5. Măng mọc thẳng

Tập đọc: Những hạt thóc giống

Chính tả: Những hạt thóc giống

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Trung thực - Tự trọng

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Gà Trống và Cáo

Tập làm văn: Viết thư

Luyện từ và câu : Danh từ

Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện

Tuần 6. Măng mọc thẳng

Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca

Chính tả (Nghe - viết): Người viết truyện thật thà

Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Chị em tôi

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Trung thực - Tự trọng

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện

Tuần 7. Trên đôi cánh ước mơ

Tập đọc: Trung thu độc lập

Chính tả (Nhớ - viết): Gà Trống và Cáo

Luyện từ và câu: Cách viết người, tên địa lí Việt Nam

Kể chuyện: Lời ước dưới trăng

Tập đọc: Ở Vương quốc Tương Lai

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện

Luyện từ và câu: Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam

Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện

Tuần 8. Trên đôi cánh ước mơ

Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ

Chính tả (Nghe - viết): Trung thu độc lập

Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Đôi giày ba ta màu xanh

Luyện tập từ và câu: Dấu ngoặc kép

Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện

Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện

Tuần 9. Trên đôi cánh ước mơ

Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ

Chính tả (Nghe - viết): Thợ rèn

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Điều ước của vua Mi-đát

Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện

Luyện từ và câu: Động từ

Tập làm văn: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân

Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I

Tiết 2

Tiết 1

Tiết 3

Tiết 5

Tiết 4

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

Tuần 11. Có chí thì nên

Tập đọc: Ông Trạng thả diều

Chính tả (Nghe - viết): Nếu chúng mình có phép lạ

Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ

Kể chuyện: Bàn chân kì diệu

Tập đọc: Có chí thì nên

Tập làm văn: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân

Luyện từ và câu: Tính từ

Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện

Tuần 12. Có chí thì nên

Tập đọc: "Vua tàu thủy": Bạch Thái Bưởi

Chính tả (Nghe - viết): Người chiến sĩ giàu nghị lực

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí - Nghị lực

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Vẽ trứng

Tập làm văn: Kết bài trong bài văn kể chuyện

Luyện từ và câu: Tính từ (tiếp theo)

Tập làm văn: Kể chuyện

Tuần 13. Có chí thì nên

Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao

Chính tả (Nghe - viết): Người tìm đường lên các vì sao

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lực

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Văn hay chữ tốt

Luyện từ và câu: Câu hỏi và dấu chấm hỏi

Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện trang 132

Tuần 14. Tiếng sáo diều

Tập đọc: Chú đất nung

Chính tả (Nghe - viết): Chú đất nung

Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi

Kể chuyện: Búp bê của ai?

Tập đọc: Chú đất nung (tiếp theo)

Tập làm văn: Thế nào là miêu tả?

Luyện từ và câu: Dùng câu hỏi vào mục đích khác

Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật

Tuần 15. Tiếng sáo diều

Tập đọc: Cánh diều tuổi thơ

Chính tả (Nghe - viết): Cánh diều tuổi thơ

Luyện từ và câu: mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi tiết 1

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Tuổi ngựa

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật trang 150

Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi

Tập làm văn: Quan sát đồ vật

Tuần 16. Tiếng sáo diều

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi tiết 2

Tập đọc: Kéo co

Chính tả (Nghe - viết): Kéo co

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Trong quán ăn "Ba cá bống"

Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu địa phương

Luyện từ và câu: Câu kể

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật trang 162

Tuần 17. Tiếng sáo diều

Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng

Chính tả (Nghe - viết): Mùa đông trên rẻo cao

Luyện từ và câu: Câu kể: Ai làm gì?

Kể chuyện : Một phát minh nho nhỏ

Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)

Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật

Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật

Tuần 18: Ôn tập cuối học kì I

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8