TRUYỆN HAY VỀ TRÍ THÔNG MINH

Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2006
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Lời nói đầu
Tha hay giết?
Tài quan sát và phán đoán của Gia-đích
Án Anh đi sứ
Giàu trí tưởng tượng
Nhà vua và người thợ dệt
Ba mươi hai cái gì?
Chia ngỗng
Người hành khất xử kiện
Ba câu trả lời
Man-ka khôn ngoan và hóm hỉnh
Thỏ đi học muộn
Cú cứu voi
Có gì mà phải cãi nhau!
Tài đối đáp
Pê-te và con chó bị giết
Lão chủ thuyền và anh chàng miền núi
Quả táo vàng
Con sóc và bò mộng
Ba pho tượng vàng
Người quản gia khôn khéo
Ba anh em nhanh trí
Con lạc đà ấy
Xâu sợi chỉ xuyên qua ruột vỏ ốc
Đổi ngựa
Cách đâm hổ
Cân voi to, đo giấy mỏng
Ai mạnh hơn cả
Thỏ nổi tiếng quan tòa
Hai lần nhà vua thua cuộc
Thái sư Đinh Liệt xử vụ án "Con ngựa có chân trắng"
Được thưởng hoặc bị chặt đầu
Vua thử tài Sây-ba
Sáng kiến của một cậu bé ở miền núi
Ai to lớn hơn cả?
Cậu bé và lũ kiến
Tên chúa đất tham lam
Lời cảm ơn

Chia sẻ bài này qua: