Giáo Trình Tội Phạm Học (MS 743)

 Giáo Trình Tội Phạm Học (MS 743)

Giáo Trình Tội Phạm Học (MS 743)

Chủ đề: Luật
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản CÔNG AN NHÂN DÂN
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2007
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN CÔNG AN NHÂN DÂN

Tội phạm học là môn khoa học nghiên cứu về tình hình tội phạm, các nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm, nhân thân người phạm tội và phương hướng cũng như các biện pháp phòng ngừa tình hình tội phạm trong xã hội.

          Tội phạm học có vai trò quan trọng trong việc hoạch định và nâng cao hiệu quả của chính sách nhà nước về đấu tranh phòng chống tội phạm. Nếu khọc học luật hình sự nghiên cứu vấn đề phòng chống tội phạm từ gốc độ các dấu hiệu pháp lý của hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là phạm tội, hình phạt tương ứng và điều kiện áp dụng các hình phạt đó thì tội phạm học nghiên cứu vấn đề phòng chống tội phạm một cách chủ động hơn, nghĩa là nghiên cứu một cách toàn diện, tổng hợp tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm, đưa ra các biện pháp khắc phục những nguyên nhân và điều kiện đó để phòng ngừa tình hình tội phạm.

          Do tội phạm học có tình quan trọng như vậy nên ngay từ thời Cổ đại, người ta đã bắt đầu nghiên cứu những vấn đề vế tội phạm học. Ngày nay, tội phạm học càng có ý nghĩa to lớn hơn, được hầu hết các nước trên thế giới nỗ lực nghiên cứu (trong đó có Việt Nam) và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

          Để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, giang dạy của nhà trường trong tình hình mới, giáo trình tội phạm học lần này được xuất bản trên thần sửa đổi, bổ sung một cách toàn diện so với nội dung của lần xuất bản trước vào năm 1998. Đặc biệt, giáo trình mới đã đề cập những vấn đề nổi cộm nhất, nóng bỏng nhất hiện nay của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm khi Việt Nam đang tróng quá trình hội nhập quốc tế, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đó là các vấn đề nhưng phòng ngừa tội phạm tham nhũng, tội phạm về ma túy, tội phạm do người chưa thành niên thực hiện…

          Trường đại học luật Hà Nội trân trọng giới thiệu cuốn giáo trình tội phạm học mới này với hy vọng nó sẽ đưa đến cho bạn đọc những tri thức cơ bản nhất về tội phạm học, làm nền tảng và định hướng để các bạn có thể đi sâu vào nghiên cứu môn khoa học phức tạp mà cũng rất lý thú này.

          Dù đã rất cố gắng nhưng cuốn giáo trình cũng khó có thể tránh khỏi những hạn chế, sai sót nhất định. Trường đại học luật Hà Nội mong nhận được sự góp ý, phê bình của bạn đọc để giáo trình tội phạm học ngày càng hoàn thiện