NHỮNG CÁCH GIẢI ĐỘC NHANH CHÓNG

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2007
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

 
Chương một: Đặt vấn đề
Chương hai: Các chất độc hại do cơ thể sinh ra và hệ thống tiêu giải chất độc của cơ thể
Chương ba: Giải độc qua sự khống chế ăn uống
Chương bốn: Tiêu độc qua sự vận động thể dục thể thao
Chương năm: Trừ bỏ những độc tố nguy hại tới tinh thần do sức ép gây ra
Chương sáu: Những cách tiêu độc tuỳ ý lựa chọn
Một đôi lời kết thúc cuốn sách
Lời cảm ơn

Chia sẻ bài này qua: