PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG TRỊ BỆNH - ms 803

PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG TRỊ BỆNH - ms 803

PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG TRỊ BỆNH - ms 803

Chủ đề: Y học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2015
Coppy right Chưa rõ

PHẦN I - GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG
PHẦN 2 - CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA PHƯƠNG PHÁP TĐCS
PHẦN III - PHÂN BIỆT LOẠI VÀ THỂ
PHẦN IV - CÁC NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG THỨC, THỦ THUẬT CHẨN BỆNH
A.CÁC NGUYÊN TẮC CHẨN BỆNH
B. CÁC PHƯƠNG THỨC CHẨN BỆNH
PHẦN V - CÁC NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG THỨC, THỦ THUẬT TRỊ BỆNH
A. CÁC NGUYÊN TẮC TRỊ BỆNH
I. NGUYÊN TẮC TẠO SÓNG CẢM GIÁC
B. CÁC PHƯƠNG THỨC TRỊ BỆNH
C. CÁC THỦ THUẬT TRỊ BỆNH
PHẦN VI - TĐCS CHỮA CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP