PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG TRỊ BỆNH - ms 803

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2015
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

PHẦN I - GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG
PHẦN 2 - CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA PHƯƠNG PHÁP TĐCS
PHẦN III - PHÂN BIỆT LOẠI VÀ THỂ
PHẦN IV - CÁC NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG THỨC, THỦ THUẬT CHẨN BỆNH
A.CÁC NGUYÊN TẮC CHẨN BỆNH
B. CÁC PHƯƠNG THỨC CHẨN BỆNH
PHẦN V - CÁC NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG THỨC, THỦ THUẬT TRỊ BỆNH
A. CÁC NGUYÊN TẮC TRỊ BỆNH
I. NGUYÊN TẮC TẠO SÓNG CẢM GIÁC
B. CÁC PHƯƠNG THỨC TRỊ BỆNH
C. CÁC THỦ THUẬT TRỊ BỆNH
PHẦN VI - TĐCS CHỮA CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP

Chia sẻ bài này qua: