Phân Tích Tác Phẩm Âm Nhạc (MS-619)

Phân Tích Tác Phẩm Âm Nhạc (MS-619)

Phân Tích Tác Phẩm Âm Nhạc (MS-619)

Tác giả: ĐÀO NGỌC DUNG
Chủ đề: Nghệ thuật
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2001
Coppy right

Phần 1: KẾT CẤU ÂM NHẠC

Chương 1: Những nhân tố tạo nên âm nhạc

A. Ba nhân tố chủ yếu

1. Giai điệu

2. Tiết tấu

3. Hòa thanh

B. Những nhân tố khác

1. Nhịp độ

2. Tốc độ

3. Lực độ

4. Âm vực

5. Âm sắc

Chương 2: Phương pháp cơ bản xây dựng tác phẩm âm nhạc

1. Âm hình

2. Âm hình chủ đạo

3. Chủ đề âm nhạc

4. Các thủ pháp phát triển

5. Cao trào âm nhạc

Chương 3: Kết cấu tác phẩm âm nhạc

A. Những dấu hiệu của ngắt

1. Ngắt ý

2. Ngắt câu

3. Ngắt đoạn

B. Những đơn vị kết cấu của âm nhạc

1. Tiết nhạc

2. Câu nhạc

3. Đoạn nhạc

C. Những kết cấu phụ

1. Dạo đầu

2. Cầu nối

3. Kết vĩ (vĩ thanh)

Phần 2: HÌNH THỨC ÂM NHẠC

Chương 1: Những hình thức cơ bản

A - Hình thức 1 đoạn

1. Định nghĩa

2. Các dạng khác nhau của hình thức một đoạn

3. Sơ đồ của hình thức một đoạn

4. Tính chất của hình thức của một đoạn

5. Ứng dụng của hình thức một đoạn

B - Hình thức 2 đoạn

1. Định nghĩa

2. Các dạng khác nhau của hình thức hai đoạn

3. Sơ đồ của hình thức hai đoạn

4. Tính chất của hình thức của hai đoạn

5. Ứng dụng của hình thức hai đoạn

C - Hình thức 3 đoạn đơn

1. Định nghĩa

2. Các dạng khác nhau của hình thức ba đoạn

3. Sơ đồ của hình thức ba đoạn

4. Tính chất của hình thức của ba đoạn

5. Ứng dụng của hình thức ba đoạn

6. Nhắc lại trong hình thức ba đoạn đơn

Chương 2: Giới thiệu những hình thức lớn

A - Hình thức trường ca

1. Định nghĩa

2. Tính chất

3. Giới thiệu tác phẩm Trường ca sông Lô của Văn Cao

B - Hình thức ba đoạn phức

1. Định nghĩa

2. Các dạng khác nhau của hình thức ba đoạn phức

3. Tính chất của hình thức ba đoạn phức

4. Các kết cấu trong hình thức ba đoạn phức

5. Giới thiệu tác phẩm “Miền Nam quê hương ta ơi!”

C - Hình thức Rông-đô

1. Định nghĩa

2. Các dạng khác nhau của hình thức Rông-đô

3. Tính chất của hình thức Rông-đô

4. Các kết cấu phụ của hình thức Rông-đô

5. Giới thiệu tác phẩm U-véc-tuya trong ca kịch Các-men

D - Hình thức biến tấu

1. Định nghĩa

2. Các dạng khác nhau của hình thức biến tấu

3. Tính chất của hình thức biến tấu

4. Giới thiệu tác phẩm biến tấu của Mô-da: Ah! Vous Dirai Je Maman!

E - Hình thức Xô-nát

1. Định nghĩa

2. Các dạng khác nhau của hình thức Xô-nát

3. Tính chất của hình thức Xô-nát

4. Các kết cấu phụ của hình thức Xô-nát

5. Giới thiệu chương I - Bản giao hưởng số 5 (Bê-tô-ven)

6. Ứng dụng của hình thức Xô-nát