Phương Pháp Luyện Để Có Giọng Nói Hay (MS-429)

Phương Pháp Luyện Để Có Giọng Nói Hay (MS-429)

Phương Pháp Luyện Để Có Giọng Nói Hay (MS-429)

Chủ đề: Nghệ thuật
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2012
Coppy right

Bài 1. Giới thiệu chung

Bài 2. Các bài tập luyện âm

Bài 3. Các bài tập luyện tạo ngữ điệu và sức truyền cảm

Bài 4. Các bài luyện tập tốc độ