Sách Giáo Khoa Hòa Âm Tập II (MS 834)

Sách Giáo Khoa Hòa Âm Tập II (MS 834)

Sách Giáo Khoa Hòa Âm Tập II (MS 834)

Chủ đề: Nghệ thuật
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Braille All Contractions, Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Văn Hóa Nghệ Thuật
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 1966
Coppy right nhà xuất bản Văn hóa nghệ thuật

Chương 28: HỢP ÂM KÉP TRONG KẾT

Chương 29: HỢP ÂM ÁT KÉP TRONG CƠ CẤU BẢN NHẠC

Chương 30: SỰ HÓA TRONG HỢP ÂM ÁT KÉP

Chương 31: SỰ LIÊN QUAN CỦA CÁC LOẠI GIỌNG

Chương 32: CHUYỂN GIỌNG TẠM - HỆ THỐNG CRÔMATIC

Chương 33: MÔ TIẾN CRÔMATIC – CHUYỂN GIỌNG TẠM

Chương 34: CHUYỂN GIỌNG

Chương 35: CHUYỂN GIỌNG VÀO NHỮNG GIỌNG CÓ QUAN HỆ HỌ HÀNG GẦN BẬC NHẤT

A - CHUYỂN GIỌNG VÀO CÁC GIỌNG CỦA NHÓM ÁT

B - CHUYỂN GIỌNG VÀO CÁC GIỌNG THUỘC NHÓM HẠ ÁT

C - ĐIỆU THỨ TỰ NHIÊN TRONG CHUYỂN GIỌNG

Chương 36: ÂM MUỘN CÓ CHUẨN BỊ Ở MỘT BÈ

Chương 37: ÂM MUỘN CÓ CHUẨN BỊ Ở HAI BÈ VÀ Ở BA BÈ

Chương 38: ÂM LƯỚT ĐIATÔNIC TRONG MỘT BÈ

Chương 39: CÁC ÂM LƯỚT DIATONIC TRONG TẤT CẢ CÁC BÈ

Chương 40: CÁC ÂM THÊU ĐIATÔNIC VÀ CÁC ÂM THÊU CRÔMATIC

Chương 41: ÂM LƯỚT CRÔMATIC

Chương 42: ÂM SỚM

Chương 43: ÂM THÊU NHẢY (không chuẩn bị và không giải quyết) 

Chương 44: CÁC HÌNH THỨC CỦA ÂM MUỘN

Chương 45: SỰ GIẢI QUYẾT ĐẾN CHẬM CỦA CÁC ÂM NGOÀI HỢP ÂM

Chương 46: SỰ HÓA CÁC HỢP ÂM NHÓM ÁT

A - SỰ HÓA HỢP ÂM ÁT TRONG ĐIỆU TRƯỞNG

B - SỰ HÓA TRONG ĐIỆU THỨ

Chương 47: SỰ HÓA CỦA CÁC HỢP ÂM NHÓM HẠ ÁT

Chương 48: ÂM NỀN

Chương 49: HỆ THỐNG TRƯỞNG-THỨ

Chương 50: HỢP ÂM BA CỦA BẬC SÁU GIÁNG (ts VI) CỦA ĐIỆU TRƯỞNG-THỨ

Chương 51: QUAN HỆ XA GẦN CỦA GIỌNG CHUYỂN GIỌNG CÁCH NHAU HAI DẤU HÓA  

Chương 52: CHUYỂN GIỌNG CÁCH NHAU TỪ 3 ĐẾN 6 DẤU HÓA

Chương 53: CHUYỂN GIỌNG ĐI QUA HỢP ÂM BA BẬC VI GIÁNG (tsVI) CỦA ĐIỆU TRƯỞNG-THỨ VÀ QUA HỢP ÂM NAPÔLITEN

A - CHUYỂN GIỌNG ĐI QUA tsVI CỦA

ĐIỆU TRƯỞNG-THỨ

B - CHUYỂN GIỌNG QUA HỢP ÂM NAPOLITEN

Chương 54: CHUYỂN GIỌNG ĐI QUA HỢP ÂM TRÙNG ÂM CHỦ

Chương 55: MÔ TIẾN CHUYỂN GIỌNG

Chương 56: ENLIPXƠ (LỐI TIẾN HÀNH BẨT NGỜ) 

Chương 57: CHUYỂN GIỌNG TRÙNG ÂM

CHUYỂN GIỌNG ĐI QUA HỢP ÂM BẢY GIẢM

Chương 58: CHUYỂN GIỌNG ĐI QUA HỢP ÂM TRÙNG ÂM CỦA HỢP ÂM BẢY ÁT

Chương 59:  NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ SỰ CẤU TẠO BỐ CỤC GIỌNG CỦA TÁC PHẠM

Chương 60: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÂN TÍCH HÒA ÂM