45 Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Tiếng Anh 6 (MS-624)

45 Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Tiếng Anh 6 (MS-624)

45 Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Tiếng Anh 6 (MS-624)

Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2013
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

Unit 1: Greetings

Unit 2: At school

Unit 3: At home

Unit 4: Big or small?

Unit 5: Things I do

Unit 6: Places

Unit 7: Your house

Unit 8: Out and about

Unit 9: The body

Unit 10: Staying healthy

Unit 11: What do you eat?

Unit 12: Sports and pastimes

Unit 13: Activities and the seasons

Unit 14: Making plans

Unit 15: Countries

Unit 16: Man and the environment