Educational Psychology - Tâm Lý Giáo Dục (MS 381)

Educational Psychology - Tâm Lý Giáo Dục (MS 381)

Educational Psychology - Tâm Lý Giáo Dục (MS 381)

Tác giả: Robert Slavin
Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 0
Coppy right

Chapter 1. Educational Psychology: A Foundation for Teaching

Chapter 2. Theories of Development

Chapter 3. Behavioral Theories of Learning

Chapter 4. Cognitive Theories of Learning: Basic Concept

Chapter 5. Student-Centered and Constructivist Approaches to Instruction

Chapter 6. Motivating Students to Learn

Chapter 7. Effective Learning Environments