Giáo trình Tự học Anh ngữ cho người khiếm thị - phần 2

Giáo trình Tự học Anh ngữ cho người khiếm thị - phần 2

Giáo trình Tự học Anh ngữ cho người khiếm thị - phần 2

Tác giả: NGUYỄN QUAN THÔNG
Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2007
Coppy right Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai

Giáo trình Anh ngữ tự học qua mạng dành cho người khiếm thị bao gồm 100 đơn vị bài giảng mẫu có kèm theo các trích đoạn minh họa, bài tập thực hành dịch, nghe, đọc viết, đối thoại ứng dụng cho từng đơn vị. Bố cục chung của mỗi bài giảng bao gồm 4 phần: a) từ vựng, ngữ vựng b) cấu trúc văn phạm c) trích đoạn minh họa d) bài tập thực hành đóng (trả lời câu hỏi đọc hiểu) và mở (sáng tác, tường thuật, trình bày quan điểm). 100 đơn vị bài giảng mẫu sẽ được phân thành hai học phần 50 bài giảng - A (beginning) và B (intermediate) - tương thích cấp độ chứng chỉ quốc gia A và B hiện hành. Giáo trình căn bản dựa trên hai bộ giáo trình đã được chính thức phổ biến tại Việt Nam là Streamline English (Departures + Connections + 1/2 Destinations) và English In Situations của nhà xuất bản Oxford. Phần minh họa, bài tập thực hành được trích đoạn và cập nhật từ một số các tài liệu luyện thi và ứng dụng phổ biến khác sẽ được ghi chú cụ thể trong giáo trình

Sách cùng chủ đề