Let’s Talk 1 (MS 801)

Let’s Talk 1 (MS 801)

Let’s Talk 1 (MS 801)

Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản THỜI ĐẠI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 0
Coppy right

Contents

Unit 1A

          Let’s get to know each other! – Chúng ta hãy làm quen với nhau

Unit 1B

          Numbers  and letters – Những con số và mẫu tự

Unit 2A

          What do they look like? – Họ trông như  thế nào?

Unit 2B

          Your personality – Cá tính của bạn

Unit 3A

          What are your interests? – Những sở thích của bạn là gì?

Unit 3B

          Do you like sports? – Bạn có thích thể thao không?

Unit 4A

          It’s going to be a beautiful day! – Chắc chắn sẽ là một ngày đẹp trời!

Unit 4B

          It’s going a beautiful day! – Chắc chắn sẽ là một ngày đẹp trời!

Review puzzles – Đố vui ôn tập

Unit 5A

          Shopping – Mua sắm

Unit 5B

          Saving and spending money – Dành dụm và tiêu tiền

Unit 6A

          Eating out – Ăn ngoài

Unit 6B

          Food around the world – Thức ăn trên khắp thế giới

Unit 7A

          Close to home – Gần với quê nhà

Unit 7B

          Traveling the world – Du lịch thế giới

Unit 8A

Let’s see a movie! – Chúng mình hãy đi xem phim!

Unint 8B

          A good read – Một loại sách đọc tốt

Unit 9A

          A healthy life – Một cuộc sống lành mạnh

Unit 9B

          Sleep and dreams – Giấc ngủ và những giấc mơ

Unit 10A

Can you remember? – Bạn có thể nhớ không?

Unit 10B

          Take my advice – Hãy nghe theo lời khuyên của tôi

Unit 11A

          Out and about – Hãy hỏi thăm chốn đến

Unit 11B

          There’s plenty  to  do  - Có nhiều thứ để làm

Unit 12A

          Festival and holidays – Những buổi liên hoan và những ngày lễ

Unit 12B

          Mind your manners! – Hãy quan tâm đến cách cư xử của bạn

Review pluzzless – Đố vui ôn tập

Unit 13A

          I know that name! – Tôi biết  tên đó!

Unit 13B

          People in history – Những nhân vật trong lịch sử

Unit 14A

          My dream home – Mái ấm mơ ước của tôi

Unit 14B

          Around the world – Vòng quanh thế giới

Unit 15A

          The good old days – Những ngày xưa thân ái

Unit 15B

          Fads and trends – Những thói a dua nhất thời và những xu hướng

Unit 16A

          Utopia? – Chuyện không tưởng

Unit 16B

          Whishes and dreams – Những ước muốn và những giấc mơ