Những điều cần nhớ trong tiếng Anh

Những điều cần nhớ trong tiếng Anh

Những điều cần nhớ trong tiếng Anh

Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2014
Coppy right

Những điều cần nhớ trong tiếng Anh: 

1. Cách dùng YES/OK trong tiếng Anh 

2. Cách nói giờ trong tiếng Anh 

3. Vòng tròn Magic - Cách dùng IN-ON-AT trong tiếng Anh 

Xem video tại đây

Các liên kết tải sách

Cách dùng YES/OK trong tiếng Anh    |   Cách nói giờ trong tiếng Anh    |   Vòng tròn Magic - Cách dùng IN-ON-AT trong tiếng Anh    |   Nghe toàn bộ