Sổ Tay Tiếng Anh 12 (MS 862)

Sổ Tay Tiếng Anh 12 (MS 862)

Sổ Tay Tiếng Anh 12 (MS 862)

Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 0
Coppy right

Bộ Sổ tay tiếng Anh, từ lớp 6 đến lớp 12, được biên soạn theo sách giáo khoa tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm cung cấp cho các em học sinh tài liệu tham khảo ngữ pháp và tra cứu từ vựng, giúp các em học tốt môn tiếng Anh.

Sổ tay tiếng Anh 12 gồm 16 bài, dựa theo từng đơn vị bài học trong sách giáo khoa tiếng Anh 12. Mỗi đơn vị bài học gồm có:

I. Glossary (Bảng từ vựng): tất cả các từ mới trong bài. Các từ đều được phiên âm theo hệ phiên âm quốc tế mới và được cho nghĩa sát với nghĩa trong bài học, có một số ví dụ minh họa.

II. Grammar (Ngữ pháp): tất cả các điểm ngữ pháp trong mỗi đơn vị bài học. Các chủ điểm ngữ pháp được biên soạn rõ ràng và chi tiết, có ví dụ minh họa.

Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi thiếu sót, chúng tôi mong nhận được những góp ý, phê bình để sửa chữa cho lần tái bản sau.