Sử Dụng Giới Từ Trong Tiếng Anh Luyện Thi Các Cấp Quốc Gia ABC (MS 700)

Sử Dụng Giới Từ Trong Tiếng Anh Luyện Thi Các Cấp Quốc Gia ABC (MS 700)

Sử Dụng Giới Từ Trong Tiếng Anh Luyện Thi Các Cấp Quốc Gia ABC (MS 700)

Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 1993
Coppy right

Việc sử dụng “Giới từ” (Preposition) vốn là một vấn đề khó khăn cho người học ngoại ngữ, nhất là khi ngoại ngữ đó lại là tiếng Anh.

“Giới từ” (Preposition) thuộc nhóm từ chức năng (functional words) tức là loại từ dùng để hình thành cấu trúc câu nên về số lượng thì Giới từ không nhiều - những Giới từ thông dụng chI có khoảng 20 - nhưng sử dụng chúng cho đúng nơi đúng chỗ thì lại là một điều khá phức tạp. Đới với các loại Giới từ chI thời gian, nơi chốn, mục đích, phương tiện... thì có những qui luật tương đối rõ ràng để người học có thể hiểu cách sử dụng không mấy khó khăn - phần này không đề cập đến vì các bạn có thể nấm vững các qui luật trong một thời gian rất ngấn, phần khó khăn là cấu trúc của Giới từ với Động từ, Tính từ, Danh từ: Giới từ nào đi với Động từ, Tính từ, Danh từ nào, trước Danh từ nào thì phải dùng Giới từ nào... thì lại là một điều phức tạp.

Sau nhiều năm giảng dạy tiếng Anh, chúng tôi có chọn lựa một số những kết cấu có Giới từ thông dụng nhất mà chúng ta thường thấy hoặc thường dùng để viết luận trong các kỳ thi hay trong giao tiếp, để giúp các bạn yêu thích tiếng Anh và các em học sinh dễ dàng nấm vững cách sử dụng hầu ứng dụng theo nhu cầu của mình.

Động từ nào đi với Giới từ nào được xếp theo thứ tự ABC... của Động từ để cáo bạn bè tra cứu. Giới từ nào đi với Danh từ nào, Tính từ, Danh từ nào đi với Giới từ nào thì lại được xếp theo nhóm các Giới từ trước rồi lại mới theo thứ tự ABC... của Tính từ, Danh từ sau để giúp các bạn dễ nhớ các cấu trúc theo qui luật liên tưởng”. Sau mỗi phần đều có các bài tập cho các bạn ứng dụng ngay. Tổng kết có một bài tập và ba bài trấc nghiệm được trích ra trong tập Ôn thi Tốt nghiệp Phổ thống. Bộ đề thi Ôn tập thi Đại học Cao đẳng chuyên ngành tiếng Anh, các đề thi Chứng chỉ A - B - c và Bộ tuyển tập đề thi TOEFL để các bạn làm quen với các dạng đề thi trong các kỳ thi này. Mong rằng tập tài liệu mỏng này giúp các bạn có nhu cầu học tiếng Anh đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực tiếng Anh cũng như trong cuộc sống nữa.

Cuối cùng xin chân thành cám ơn Sở Văn Hóa Tông Tin, Sở Giảo dục Đào tạo, Công ty Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh Khoa Anh văn Đại học Hàng hải, Khoa Anh văn trường Hàng không và đặc biệt là GV DƯƠNG CÔNG MINH - Phòng Đào tạo Trường Dự bị Đại học, cô Tôn Tuyết Dung - Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Hải Đăng, GV Nguyễn Hoàng Ngọc cùng một sô đồng nghiệp và bạn bè đã tận tình giúp đở, góp ý và khích lệ trong việc phát hành quyển sách này.