Tài Liệu Luyện Thi Chứng Chỉ FCE 1 (MS 704)

Tài Liệu Luyện Thi Chứng Chỉ FCE 1 (MS 704)

Tài Liệu Luyện Thi Chứng Chỉ FCE 1 (MS 704)

Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2004
Coppy right

INTRODUCTION 

STUDY NOTES 

TALKING THE EXAM 

THE PRACTICE TESTS 

TEST 1 

TEST 2 

TEST 3 

TEST 4 

KEYS AND TAPESCRIPTS 

TEST 1 KEY 

TEST 2 KEY 

TEST 3 KEY 

TEST 4 KEY