Tài Liệu Luyện Thi Chứng Chỉ FCE 4 (MS 707)

Tài Liệu Luyện Thi Chứng Chỉ FCE 4 (MS 707)

Tài Liệu Luyện Thi Chứng Chỉ FCE 4 (MS 707)

Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2001
Coppy right

INTRODUCTION

FEC CONTENT AND MARKING

Grading and results

Paper 5 Interlocutor frames

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Test 1

Test 2

TEST 3

Test 4

Key and Transcripts

Test 1 Key

Test 2 Key

Test 3 Key

Test 4 Key