Tài Liệu Luyện Thi Chứng Chỉ FCE 5 (MS 708)

Chủ đề
Năm xuất bản
2001
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

INTRODUCTION

FEC CONTENT AND MARKING

Grading and results

Paper 5 Interlocutor frames

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Test 1

Test 2

TEST 3

Test 4

Key and Transcripts

Test 1 Key

Test 2 Key

Test 3 Key

Test 4 Key  

Chia sẻ bài này qua: