Tiếng Anh 12 (MS-337)

Tiếng Anh 12 (MS-337)

Tiếng Anh 12 (MS-337)

Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2005
Coppy right

Trước khi dùng sách giáo khoa, các em cần xem kĩ những lời hướng dẫn sau đây:

1. SITUATIONS AND PRACTICE gồm hai đoạn văn ngắn đề cập đến các vấn đề về khoa học phổ thông, về văn hóa của người Anh hoặc một số nước nói tiếng Anh. Các em cần đọc phần này nhiều lần để hiểu được các vấn đề đó.

Ngoài ra, mỗi phần SITUATIONS AND PRACTICE còn giúp các em củng cố lại và mở rộng thêm các phần ngữ pháp đã học.

2. USE OF LANGUAGE là phần giới thiệu các cách nói, các mẫu câu mới và củng cố các cách nói, các mẫu câu cũ. Phần này được thể hiện dưới hình thức các EXERCISES. Các cách nói và mẫu câu đều được in đậm. Các em phải nhớ kĩ các cách nói và mẫu câu đó để biết cách làm bài tập.

3. READING PRACTICE là các bài đọc hiểu. Các bài đọc này vận dụng các mẫu câu, các chủ điểm đã đề cập đến trong phần SITUATIONS AND PRACTICE và phần USE OF LANGUAGE ở trên. Các em cần đọc kĩ để hiểu nội dung mới làm được bài tập trong mục UNDERSTANDING IDEAS và APPLYING IDEAS.

4. WORDS AND PHRASES là phấn liệt kê tất cả các từ mới và cụm từ mới của mỗi LESSON. Các em cần tìm hiểu nghĩa và cách dùng của chúng trong phạm vi từng LESSON trước khi đến lớp.

5. REVIEW LESSON là bài ôn tập. Cứ sau bốn bài học (LESSON) có một bài ôn tập. Các bài ôn tập này giúp các em củng cố, hệ thống lại những gì đã học trong bốn bài trước dưới hình thức các EXERCISES. Các em cần làm hết các EXERCISES này ở lớp và ở nhà.

6.* Dấu này chỉ bài tập khó. Các em có thể phải làm hoặc không bắt buộc phải làm các bài tập này tùy theo yêu cầu của thầy, cô giáo.

7. || Dấu này chỉ những điều các em cần ghi nhớ. Các em phải học thuộc lòng các ghi nhớ này và phải biết vận dụng chúng trong các tình huống cụ thể của ngôn ngữ.

8. PHẦN TÓM TẮT NGỮ PHÁP VÀ CÁC MẪU CÂU ĐÃ HỌC ở cuối sách giúp các em củng cố, hệ thống lại tất cả những gì đã học trong toàn bộ chương trình của lớp 12.

9. Sách còn có bảng các từ đã học. Các chữ ghi bên phải các từ chỉ rõ từ đó thuộc loại từ nào (danh từ, tính từ…). Các chữ số ghi tiếp sau đó chỉ rõ từ đó được dùng ở bài nào. Khi cần thiết, các em có thể tìm trong đó các từ các em cần biết.